Fimea kertoo MS-taudin hoidossa käytettävään lääkkeeseen kohdistuvista käyttörajoituksista.

Rajoitukset koskevat daklitsumabivalmiste Zinbrytaa, ja ne annetaan lääkeaineen aiheuttamien maksahaittojen vuoksi.

Daklitsumabin käyttöä on rajoitettu jo heinäkuusta lähtien. Kesällä Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskikomitea käynnisti myös lääkeaineen laajemman haitta-arvioinnin tekemisen. Komitea teki uudet suositukset arvion jälkeen.

Arvioinnissa todetaan, että daklitsumabihoidon aikana tai jopa kuusi kuukautta sen jälkeen potilaalle voi ilmaantua ennalta-arvaamaton immuunivälitteinen maksavaurio, joka voi johtaa mahdollisesti kuolemaan.

Daklitsumabia suositellaan nyt käytettäväksi vain aaltomaista MS-tautia sairastaville, jotka eivät ole saaneet riittävää hoitovastetta kahdesta taudinkulkua muuntavasta lääkehoidosta ja joita ei voi hoitaa muilla taudin kulkua muuntavalla hoidolla.

Lääkäreitä kehotetaan tarkistamaan potilaan maksantoiminta laboratoriokokein ainakin kerran kuukaudessa. na