Biogen Finland Oy vetää Suomessa markkinoilta pois kaksi erää MS-taudin hoidossa käytettävää Avonex 30 mikrog/0,5 ml esitäytettyä kynää (interferoni beeta-1a).

Valmistusvaiheessa on valmisteen steriiliys vaarantunut osassa kyniä. Kyseisten erien poisveto ei vaikuta lääkkeen saatavuuteen.

Potilaisiin ulottuvat takaisinkeruutoimenpiteet on rajattu niihin potilaisiin, joille lääkkeen valmiste-eriä 1423297 ja 1423361 on toimitettu 1.4.2019 jälkeen. Apteekit ottavat tarvittaessa yhteyttä kyseisiin potilaisiin. Eriä on toimitettu yhteensä arviolta 100–150 potilaalle.

Apteekeilla on lakisääteinen velvollisuus pitää reseptipäiväkirjaa toimitetuista lääkemääräyksistä. Lisäksi asiakkaalle toimitetun biologisen lääkkeen eränumeron on oltava selvitettävissä viiden vuoden ajan lääkkeen toimittamisesta.

Lue myös: