Monivuotisella työhyvinvointiohjelmalla voidaan hidastaa terveysriskien lisääntymistä jo työiässä, osoittaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimus.

Tutkimuksessa seurattiin muun muassa tupakoinnin, vähäisen liikunnan, korkean verenpaineen, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä ylipainon muutoksia kahdeksanvuotisen työhyvinvointiohjelman aikana.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että terveysriskien korkea määrä on yhteydessä terveydenhuollon lisääntyneisiin kustannuksiin, alhaisempaan tuottavuuteen työpaikoilla ja kasvaneisiin sairauspoissaoloihin.

Monivuotisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä työpaikoilla on tutkittu vain vähän, eikä aikaisemmin ole ollut saatavilla tutkimustuloksia siitä, minkälaisia muutoksia terveysriskeissä voidaan saavuttaa useamman seurantavuoden intervention aikana.

– Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet ennaltaehkäisyn olevan mahdollista, mutta tutkimusohjelmien kesto on ollut yhdestä kolmeen vuotta. Tutkimuksemme osoitti, että siirtymistä matalan ja keskitason riskiryhmistä korkean terveysriskin ryhmään voidaan estää myös pidemmällä ajanjaksolla, kertoo tohtorikoulutettava Antti Äikäs tiedotteessa.

Tutkimustulosten perusteella tutkimusryhmällä oli keskitasoa vähemmän terveysriskejä.

Kolmessa eri mittauksessa havaittiin, että 50–60 % miespainotteisesta henkilöstöstä kuului matalan terveysriskin ryhmään (0–1 riskiä), 30–35 % keskitason terveysriskiryhmään (2–3 riskiä) ja 9–11 % korkean terveysriskin (> 4 riskiä) ryhmään.

Kun tutkimuksessa vertailtiin terveysriskien lisääntymistä monivuotisen työhyvinvointiohjelman aikana, niin havaittiin, että suurin osa henkilöstöstä säilyi samalla riskitasolla, 13–15 % paransi omaa terveysriskiluokitustaan ja vain 12–21 %:n kohdalla luokitus heikentyi.

Terveysriskeillä on taipumus yleistyä ihmisen ikääntyessä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu kohdepopulaatiossa terveysriskien kokonaismäärässä tilastollisesti merkittävää kasvua.

Tutkimuksessa arvioitiin suomalaisen metsäyhtiön (N=523–651) ja 4event Oy:n toteuttamaa monivuotista työhyvinvointiohjelmaa vuosina 2010–2017. Osallistujien keski-ikä oli 43,8 vuotta.

Ohjelman aikana toteutettiin yhteensä yli 120 erillistä palvelua ympäri Suomen.

Palvelut painottuivat ensimmäisen neljän vuoden aikana työntekijöiden elämäntapamuutoksen tukemiseen ja neljän jälkimmäisen vuoden aikana henkisiin voimavaroihin ja työpaikan ilmapiiriin. Terveysriskien esiintyvyyttä kartoitettiin kolmessa eri mittauspisteessä fysiologisilla mittauksilla ja kyselylomakkeella vuosina 2010–2011, 2013–2014 ja 2016–2017.