Monipuolisella liikunnalla voi saavuttaa enemmän terveyshyötyjä kuin yhtä liikuntalajia harrastamalla, osoittaa LL Sara Kaartisen väitöstutkimus.

Tutkimuksen mukaan aikuisiän monipuolisella liikunnalla ja etenkin kestävyyslajien harrastamisella voi olla yhteys myös vähäisempiin alaselkäkipuihin aikuisena.

– Tutkimus tukee näkemystä siitä, että liikunnan monipuolisuudella voi saavuttaa lisää terveyshyötyjä verrattuna vain yhteen lajiin. Tulokset myös tukevat nykyisiä liikuntasuosituksia, joiden mukaan viikoittain olisi hyvä harjoittaa sekä reipasta tai rasittavaa liikuntaa että lihaskuntoa ja liikehallintaa, Kaartinen sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan nuorena monipuolisesti eri liikuntalajeja harrastaneet naiset olivat aikuisena liikunnallisesti aktiivisempia kuin ne, jotka harrastivat vain yhtä lajia. Miehillä vastaavaa yhteyttä ei havaittu.

Kaartisen mukaan ero voi osin selittyä sillä, että tutkimuksessa miehet harrastivat rasittavampaa liikuntaa, jolloin liikuntasuositusten mukaisen viikoittaisen liikunta-aktiivisuustason saavuttaminen vaatii ajallisesti vähemmän liikuntakertoja.

Näin ollen harrastettujen liikuntalajien määrä ei välttämättä nouse yhtä keskeiseksi tekijäksi miesten liikunta-aktiivisuudessa kuin naisten kohdalla.

Jyrkimmin liikunta-aktiivisuus laskee lapsuuden ja nuoruuden aikana sekä silloin, kun nuori aikuistuu.

Tutkimuksen mukaan erityisesti tyttöjä olisi hyvä kannustaa useiden liikuntalajien pariin nuoruudessa. Se voisi auttaa heitä säilyttämään liikunta-aktiivisuutensa aikuisenakin.

Tutkimuksen aineistona oli Nuorten kaksosten terveystutkimus, jossa on seurattu vuonna 1975–1979 syntyneitä kaksosia. Otokseen kuului yli 3 700 liikunnallisesti aktiivista kaksosta, jotka olivat keskimäärin 16–34-vuotiaita tutkimuksen aikana.

LL Sara Kaartinen väittelee 28.8.2020 Helsingin yliopistossa.

Lue lisää: