Monimuotoinen kuntoutus parantaa neuropsykiatrisesti oirelevien nuorten toimintakykyä ja antaa heille välineitä arjen hallintaan.

Tämä käy ilmi Kelan Oma Väylä -hankkeesta, jossa kehitettiin monimuotoista kuntoutusta vuosina 2014–2018.

Puolentoista vuoden kuntoutuksen jälkeen osallistuneiden toimintakyky parani, mielenterveys, sosiaaliset taidot ja osallisuuden tunne vahvistuivat.

Kuntoutusjakson alkaessa 107 eli yli puolet (57 prosenttia) kuntoutujista oli työelämän tai opintojen ulkopuolella. Näistä lähes puolet (44 prosenttia) onnistui saamaan jalansijaa työ- tai opiskeluelämässä.

Neuropsykiatrisesti oireilevilla voi olla diagnosoitu esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä, ADHD tai ADD.

Oma Väylä -kuntoutus on Kelan neuropsykiatrisesti oireileville 18–35 -vuotiaille nuorille aikuisille kehittämä palvelu.

Hankkeen yhteydessä tutkittiin THL:n ja Kelan yhteistyönä kuntoutuspalvelun soveltuvuutta kohderyhmälle ja arvioitiin kuntoutuspalvelun kehittämistyötä.

Tutkimukseen osallistui 202 kuntoutujaa, joilla oli diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä ja/ tai ADHD tai ADD.