Moni syöpään sairastunut kokee yksinäisyyttä, ilmenee Syöpäjärjestöjen välittämiskyselystä, johon vastasi yli tuhat syöpään sairastunutta suomalaista.

Yksinäisyyden kokemus sairastumisen aikana oli tuttu noin seitsemälle kymmenestä kyselyyn vastanneesta.

Vähintään toisinaan yksinjäämisen tunnetta oli kokenut liki puolet vastaajista. Usein yksinäiseksi itsensä oli tuntenut noin 18 prosenttia.

Syöpähoitojen päättymisen jälkeen yli puolet vastaajista oli kokenut jääneensä yksin vähintään toisinaan. Usein yksinäiseksi itsensä tunsi 35 prosenttia.

Yksinäisyyden tunteet korostuivat yksin asuvilla. Heistä usein itsensä yksinäiseksi tunsi sairastumisen aikaan 23 prosenttia ja hoitojen jälkeen 42 prosenttia.

Kyselyn perusteella välittämistä toivotaan eniten elämänkumppanilta sekä perheeltä ja sukulaisilta. Myös ystävien ja terveydenhuollon ammattilaisten tuki on erittäin tärkeää.

Tärkeimmiksi välittämisen osoituksiksi kyselyssä nimettiin kuuntelu ja läsnäolo, yhteydenotto vaikkapa puhelimitse, huumori ja elämänilo, käytännön apu ja yhteinen tekeminen.