Suuri osa suomalaisnaisista saa vähintään kerran elämässään poikkeavan kohdunkaulasyövän seulontatuloksen, vaikka vain pieni osa solumuutoksista kehittyy syöväksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan vähintään lievän, seurantasuositukseen johtavan tuloksen elämänaikainen todennäköisyys seulontaohjelmassa oli noin 34 prosenttia. Kuitenkin kudosnäytteiden pohjalta todetun syövän esiasteen todennäköisyys on vain noin kymmenesosa tästä.

Lieviä kohdunkaulan solumuutoksia havaitaan siis seulonnassa paljon suhteessa vakavampiin löydöksiin.

Suomessa vältetään seulontojen ansiosta yli 250 syöpäkuolemaa vuosittain. Liiallisesta testaamisesta voi kuitenkin olla myös haittaa. Lievästi poikkeavista tuloksista aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, ja tuloksen saaneet naiset saattavat huolestua ja ahdistua tuloksesta turhaan.

Vain harva lievistä solumuutoksista ja vain osa syövän esiasteiksi luokitelluista muutoksista lopulta etenee syöväksi asti. Koska tätä on vaikea ennustaa, lieviäkin solumuutoksia seurataan poikkeavan tuloksen jälkeen.

Suomen Syöpärekisterin tutkija Maiju Pankakoski sanoo tiedotteessa, että poikkeavien tulosten diagnostisia kriteerejä tulisi arvioida tarkkaan, jotta ylidiagnostiikan ja seulonnan haittoja voitaisiin vähentää.

Kohdunkaulasyövän organisoitu seulonta on ollut Suomessa vaikuttavaa. Pitkälti sen ansiosta taudin ikävakioitu ilmaantuvuus ja kuolleisuus ovat laskeneet jopa 80 prosenttia. Ilmaantuvuus on kuitenkin pienentynyt lähinnä 35-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Alle 30-vuotiaiden naisten kohdunkaulasyövän ilmaantuvuuteen tai kuolleisuuteen seulonnoilla ei ole havaittu yhtä selkeää vaikutusta.

Tutkimuksessa huomattiin, että lievien poikkeavien tulosten määrässä oli myös alueellista vaihtelua. Erojen syyt ovat luultavasti diagnostiikassa, testimenetelmissä sekä riskitekijöiden erilaisessa esiintyvyydessä. Tampereen ja Kuopion erityisvastuualueella todennäköisyydet poikkeavan tuloksen saamiselle olivat keskiarvoa korkeampia ja Turun ja Oulun alueella matalampia. Helsinkiä tarkasteltiin tutkimuksessa erikseen, koska Helsingissä seulontoihin kutsutaan myös 25- ja 65-vuotiaat naiset. Suurimmassa osassa kuntia seulotaan 30–60-vuotiaita naisia. Helsingissä lievän tuloksen elämänaikainen todennäköisyys oli jopa 53 prosenttia. Valtakunnallista keskiarvoa huomattavasti suurempi todennäköisyys selittyy suurelta osin 25-vuotiaiden seulonnalla. Nuorilla esiintyy paljon lieviä solumuutoksia, jotka useimmiten parantuvat itsekseen muutamassa vuodessa.

Lue lisää: Huikea muutos! 65-vuotiaiden seulonta pienensi ikäryhmän kuolleisuutta kohdunkaulan syöpään lähes puolella Helsingissä

Yhä harvempi osallistuu syöpäseulontoihin – eniten niitä jättävät väliin työttömät, opiskelijat ja maahanmuuttajat

Papa-testaus ei pienennä nuorten naisten kohdunkaulan syövän riskiä - Oireettomilta alle 25-vuotiailta ei tulisi ottaa testiä