Jopa viisi prosenttia väestöstä ja joka neljäs potilas perusterveydenhuollon vastaanotolla kärsii fyysisistä oireista, joihin perusteellisissakaan tutkimuksissa ei löydy selitystä. Tästä syystä toisinaan suurestikin elämistä vaikeuttavat ongelmat voivat jäädä vaille hoitoa. Oireita voi tulla mistä kehon osasta hyvänsä, mutta tavallisimpia ovat erilaiset kivut, iho-oireet, hengitysoireet, väsymys tai ruuansulatukseen liittyvät oireet.

– Tällaiset oireet ovat haastavia sekä niistä kärsiville, että terveydenhuollon ammattilaisille ja valitettavan usein joudutaan tilanteeseen, jossa sopivaa hoitoa ei ole tarjolla. Hoitojärjestelmän puutteiden vuoksi moni jää yksin oireidensa kanssa, toteaa ylilääkäri Suoma Saarni Husin Psykiatriasta.

Hus tarjoaa nyt internetin välityksellä kuntoutusohjelmaa haittaavista ja pitkäaikaisista kehollisista oireista kärsiville. Kuntoutusohjelma on syntynyt halusta tarjota oireista kärsiville mahdollisuus lähteä työskentelemään oireiden voittamiseksi ajankohtaiseen parhaaseen tietämykseen nojaavan ohjelman avulla.

Joskus pitkäaikaisen kehollisen oireilun jatkuminen voidaan nähdä noidankehänä, jossa oireet, niitä koskevat tulkinnat, tuntemukset ja toimintamallit kietoutuvat hankalaksi vyyhdiksi. Nämä huolet ja tulkinnat voivat edelleen lisätä oireisiin liittyvää stressiä ja johtaa vetäytymiseen sosiaalisista kontakteista. Tämä puolestaan edelleen saattaa heikentää fyysistä kuntoa ja vahvistaa käsitystä oireiden haitasta ja omasta toimintakyvyttömyydestä.

Itsenäiseen työskentelyyn ammattilaisen taustatuella perustuvassa kuntoutusohjelmassa keskeisenä ajatuksena on rauhoittaa elimistön stressitilaa ja opetella omaa hyvinvointia tukevia toimintamalleja ja suhtautumista oireita kohtaan.

Pitkäaikaisten ja haittaavien kehollisten oireiden kuntoutusohjelman pääsee aloittamaan lääkärin lähetteellä kaikkialta Suomesta. Hoito on potilaalle maksuton.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.