Keskeisimmät syyt olla hakeutumatta opioidikorvaushoitoon ovat se, että hoitoon hakeutuminen on liian vaikeaa ja hoito liian sitovaa. Hoitoon hakeutumisen esteenä ovat myös pelko viranomaisseuraamuksista ja haluttomuus kertoa huumeiden käytöstä. Asiasta kertoo Oriola Finland Oy:n tutkimusosaston Opioidikorvaushoitoon hakeutumisen haasteet -kyselytutkimuksen alustavat tulokset.

"Tämä on hoitojärjestelmille peiliin katsomisen paikka”, toteaa Addiktum Oy:n toimitusjohtaja, päihdepsykiatri Antti Mikkonen tiedotteessa.

"Opioidikorvaushoito on tutkitusti tehokkain tarjolla oleva hoitomuoto opioidiriippuvuuteen. Se vähentää yliannoskuolemia ja kohentaa opioidiriippuvuudesta kärsivien työ- ja toimintakykyä. Tutkimuksessa esille noussut hoidon sitovuus liittyy ennen kaikkea tiettyjen korvaushoidossa käytettävien lääkkeiden päivittäiseen annosteluun valvotusti hoitoyksiköissä.”

Kynnys päästä opioidikorvaushoitoon on liian korkea

”Korvaushoitoon hakeutuneiden potilaiden määrä Suomessa on viime vuosina noussut, mutta samaan aikaan on myös opioidiriippuvuus maassamme rajusti kasvanut. Erityisesti monissa suurissa kaupungeissa hoitoon pääsyn kynnys on edelleen liian korkea. Myös korona-aika on monin paikoin entisestään heikentänyt opioidiriippuvaisten tilannetta”, Mikkonen kertoo tiedotteessa.

Korvaushoitoon hakeutumisen haasteet -kyselytutkimus jatkuu tammikuuhun 2022 saakka. Tutkimus toteutetaan 16 terveysneuvontapisteessä, jotka sijaitsevat kymmenessä eri kaupungissa ympäri Suomea. Tutkimuksen toteuttaa Oriola Finland Oy:n tutkimusosasto ja rahoittaa Camurus AB.