Monen lapsen elämässä kolme terveydelle hyödyllistä kriteeriä ei täyty, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.

Alakouluikäisten lasten vuorokauden tulisi suositusten mukaan sisältää vähintään tunti reipasta liikuntaa, alle kaksi tuntia passiivista ruutuaikaa ja 9–11 tuntia unta.

Tuoreen Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksen mukaan näitä suosituksia noudattavilla lapsilla oli matalammat sydän- ja verisuonisairauksien ja aineenvaihduntasairauksien eli kardiometabolisten riskitekijöiden tasot kuin niillä lapsilla, jotka eivät näitä suosituksia täyttäneet.

Kahden vuoden mittaisessa Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen aineistoon perustuvassa seurantatutkimuksessa tarkasteltiin suositusten täyttymistä, täyttymisen muutoksia sekä yhteyksiä kardiometaboliseen riskiin alakouluikäisillä lapsilla.

Tutkimuksen otos oli yhteensä 485 lasta.

Tutkimuksen alkutilanteessa lapset olivat 6–8-vuotiaita.

Tuolloin 53 prosenttia tutkituista lapsista täytti kaikki kolme suositusta, mutta kahden vuoden seurannan jälkeen vain 30 prosenttia täytti suositukset.

Alkutilanteessa suosituksiin yltäneet lapset saavuttivat suositukset paremmin myös seurannan lopussa.

Rasvaprosentilla vaikutusta

Lapsilla, jotka täyttivät joko pelkän liikuntasuosituksen tai liikuntasuosituksen yhdessä ruutuaika- tai unisuosituksen kanssa, oli matalampi kardiometabolinen riski, matalammat insuliinitasot ja pienempi vyötärönympärys.

Näillä lapsilla havaittiin vastaavat yhteydet matalampaan diastoliseen verenpaineeseen ja korkeampaan HDL-kolesteroliin.

Tutkimuksessa todettiin myös, että kaikki suosituksiin liittyvät terveysyhteydet hävisivät, kun kehon rasvaprosentti otettiin huomioon.

Hyvät elintavat vähentävät kehon rasvakudosta.

Se voi selittää, miksi suositusten täyttäminen oli yhteydessä parempaan terveyteen.

On myös mahdollista, että suurempi kehon rasvakudoksen määrä heikentää suositusten mukaista käyttäytymistä.

Tulosten mukaan kehon rasvakudoksen rooli kardiometabolisessa terveydessä on joka tapauksessa merkittävä jo lapsuudessa.

”Kardiometabolisen terveyden kannalta terveellinen vuorokausi sisältää siis reipasta liikuntaa, kohtuullisesti passiivista ruutuaikaa sekä riittävästi unta. Tässä tutkimuksessa erityisesti liikunnan merkitys korostui”, sanoo tutkijatohtori Marja Leppänen Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta ja Jyväskylän yliopistosta tiedotteessa.

Tutkimuksessa ei havaittu eroa kardiometabolisessa terveydessä pelkästään ruutuaikasuositusten täyttäneiden ja suosituksia enemmän ruutuaikaa viettäneiden välillä.

On kuitenkin mahdollista, että runsaampi määrä ruutuaikaa varsinkin yhdessä vähäisen liikunnan kanssa voi olla erityisen epäedullista kardiometaboliselle terveydelle lapsuudesta alkaen.