Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea suosittelee, että Modernan koronavirusrokote Spikevaxin käyttöaihe laajennetaan 12–17 -vuotiaille.

Yli 18-vuotiailla jo käytössä ollut rokote ehkäisee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan erittäin tehokkaasti etenkin vakavaa Covid-19 -tautia.

Nyt rokotetta on tutkittu myös lapsilla ja nuorilla.

Euroopan lääkeviraston mukaan Spikevax-koronavirusrokotteen yhä käynnissä olevaan tutkimukseen on osallistunut 3732 iältään 12–17 -vuotiasta lasta.

Tutkimuksessa annettiin rokote 2163 lapselle ja 1073 lasta sai lumeinjektion. Yksikään tutkimuksessa rokotuksen saaneista 2163 lapsesta ei sairastunut Covid-19 -tautiin. Tutkimuksen perusteella rokote suojaa siis tehokkaasti myös 12–17 -vuotiaita.

Spikevax tuotti yhtäläisen immuunivasteen SARS-CoV-2 -virukselle 12–17 ja 18–25 -vuotiailla.

Yleisimmät Spikevaxin haittavaikutukset 12–17 -vuotiailla vastasivat 18–25 -vuotiailla todettuja. Oireet olivat yleensä lieviä tai kohtalaisia, ja ne menivät ohi muutamassa päivässä.

Yleisimpiä rokotuksen jälkeen ilmenneitä haittavaikutuksia olivat paikalliset oireet ja kipu rokotuskohdassa, väsymys, päänsärky, lihas- ja nivelkivut, suurentuneet imusolmukkeet, vilunväreet, pahoinvointi, oksentelu ja kuume.

Lääkevalmistekomitea totesi, että nyt tehdyssä tutkimuksessa ei ollut mahdollista havaita mahdollisia uusia harvinaisia haittavaikutuksia, koska tutkittavien määrä oli pienehkö.

Komitean mukaan koronarokotteen hyödyt ovat myös 12–17 -vuotiailla haittoja suuremmat etenkin niillä, joilla on vaikealle COVID-19 -taudille altistavia tekijöitä.

Spikevax-koronavirusrokotteen turvallisuutta ja tehoa seurataan jatkossakin tiiviisti sekä lasten että aikuisten kohdalla.

Myös 12–17-vuotiaiden ikäryhmälle rokote annettaisiin kahtena pistoksena käsivarteen.