Pirkanmaan sairaanhoitopiirin riskipisteytyksen mobiilikirjausmäärät ovat kasvaneet lähes 50 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Tämä tarkoittaa, että yhä useammalle määritellään mobiilin avulla riskiluokitus, jonka avulla kriittisesti sairaat pystytään tunnistamaan heti.

Isossa-Britanniassa kehitetty aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä NEWS (National Early Warning Score) perustuu periaatteeseen, jossa potilaan tilan heikkeneminen voidaan havaita peruselintoimintojen muutoksista. Näitä muutoksia ovat hengitystiheys, happisaturaatio, lämpötila, systolinen verenpaine, syke ja tajunnan taso.

NEWS rantautui Suomeen keväällä 2018, kun sairaanhoitajaliiton ja Suomen Lääkäriliiton työryhmä laativat Suomeen kansallisen suosituksen kyseisen pisteytysjärjestelmän käytöstä. Tampereen yliopistollinen sairaala oli yksi ensimmäisistä järjestelmää käyttävistä sairaaloista aloittaessaan sen käytön vuonna 2017. Samana vuonna he siirsivät riskipisteytyksen toteutuksen mobiiliin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkärin Joonas Tirkkosen mukaan NEWS-kriteeristö on osa nykyaikaista potilaan voinnin kokonaisvaltaista seurantaa, ja Medanets-mobiilisovellus yksinkertaistaa jatkuvan seurannan toteuttamista osastoilla.

Peruselintoimintojen kriittisten muutosten havaitseminen ajoissa vähentää jopa sairaalakuolleisuutta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoitaja Anniina Reinikainen vahvistaa, että NEWS-pisteiden kirjaaminen mobiililaitteen avulla on helpottanut hoitajien työtä huomattavasti.

– Mobiiliratkaisu laskee pisteet, esittää toimintaohjeen ja opastaa, milloin seuraavat NEWS-pisteet tulisi laskea. Pisteet kirjataan potilaan vierellä, ja hoitaja näkee heti elintoimintojen trendit sekä sen, mistä pisteet koostuvat. Trendin poikkeavuus auttaa ennakoimaan potilaan voinnin huononemista ja tekemään tarvittavat toimenpiteet heti pisteiden kirjaamisen yhteydessä, hän sanoo tiedotteessa.

NEWS-riskipisteytysjärjestelmä on käytössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laajuisesti, ja mobiilisti sitä käytetään jo 45 osastolla. Lasten tarpeisiin räätälöity malli (Pediatric EWS eli PEWS) otettiin Tampereen uudessa lastensairaalassa käyttöön syksyllä 2019.

Tutkimusten mukaan peruselintoimintojen kriittisten muutosten havaitseminen ajoissa vähentää jopa sairaalakuolleisuutta.

Systemaattinen riskipisteytyksen toteuttaminen vähentää myös pakotettuja potilassiirtoja teholle, kun potilaan tilan heikentyminen havaitaan ajoissa. Tehohoidon kustannus on arviolta 3 000 euroa vuorokaudessa, mikä on yleisin hoitokustannuksia nostava tekijä.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi ILMAISEKSI, Klikkaa tästä.