Mannerheimin Lastensuojeluliitto arvioi, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja muuttuneet aiempaa vakavammiksi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimessa ja nettipalveluissa vastattiin viime vuonna lähes 17 000 yhteydenottoon. Kun kymmenen vuotta sitten mielenterveysongelmat olivat kuudenneksi yleisin syy soittoon, nyt ne ovat nousseet eniten keskustelluksi aiheeksi.

Huolta aiheuttivat masentunut mieliala tai ahdistuneisuus, itsemurha- tai kuolemanajatukset sekä syömiseen liittyvät ongelmat.

– Valitettavan tyypillistä yhteydenotoille on se, että samalle lapselle tai nuorelle kasautuu useita ongelmia. Jo 14-vuotiaan lapsen elämää voivat kuormittaa monet sekä perheen tilanteeseen että omaan jaksamiseen liittyvät asiat, kaverihuolet ja oppimispulmat, sanoo auttavien puhelin- ja nettipalvelujen suunnittelija Heidi Holappa.

Mielenterveyteen liittyvien yhteydenottojen osuuden kasvaminen on merkki siitä, että osalle lapsista ja nuorista avunhakemisen kynnys on liian korkea. Iso joukko apua tarvitsevia nuoria myös jää ilman tukea. Kun apua ei ole saatavilla, ongelmat kasvavat ja tilanteet kriisiytyvät. Hoitamattomat mielenterveysongelmat heikentävät lapsen hyvinvointia tuntuvasti.

Kansallisen mielenterveysstrategian yhtenä painopisteenä on lasten ja nuorten mielenterveys ja sen tukeminen arjessa. Iso osa lapsista ei kuitenkaan uskalla tai osaa hakea oma-aloitteisesti apua. Onkin tärkeää, että esimerkiksi koulupsykologit ja -kuraattorit toimivat kouluissa osana lasten arkea.

– Meille tulevat tuhannet yhteydenotot osoittavat, kuinka tärkeää on, että lasten ja nuorten lähellä on helposti lähestyttäviä ammattilaisia, jotka lapset tuntevat. Vakavatkin tilanteet lapsen elämässä jäävät aikuisilta näkymättömiin, jos lähiammattilaisten läsnäoloon ei panosteta riittävästi, auttavien puhelin- ja nettipalvelujen päällikkö Tatjana Pajamäki kertoo tiedotteessa.

Suurin osa lapsista ja nuorista otti viime vuonna yhteyttä palveluun puhelimella.Puheluita tuli vajaa 13 000. Chatissa vapaaehtoiset päivystäjät kävivät vajaat 1800 keskustelua, lisäksi he vastasivat noin 1900 nettikirjeeseen.

Lasten ja nuorten puhelin perustettiin vuonna 1980, joten palvelu täyttää tänä vuonna 40 vuotta. MLL oli aikanaan edelläkävijä avatessaan lapsille ja nuorille oman auttavan puhelimen. Palvelu perustuu lapsen ajatusten arvostamiseen: lapsi tai nuori saa puhua mistä tahansa aiheesta kiireettä ja luottamuksellisesti. Tänä vuonna palvelu laajenee ruotsinkielisille lapsille ja nuorille.