Tamperelainen gynekologi Maija Kajan kirjoitti mielipidekirjoituksessaan Aamulehdessä 15. marraskuuta, että hän on tehnyt Valviralle tutkintapyynnön Synlabin laboratorio- tuloksista. Kajan ihmettelee, miten samana päivänä Fimlabissa ja Synlabissa tehtyjen D-vitamiinimittausten tuloksissa voi olla niin suuri ero.

Onko tällainen tutkintapyyntö käsittelyssä, Valviran ylitarkastaja Nelli Karhu?

– Tutkintapyyntö on saatettu tiedoksi terveysteknologiaryhmälle, joka arvioi tapaukseen liittyvien laitteiden ja testikittien osuutta mahdolliseen virhetulokseen. Jos virhetuloksen epäily kohdistuu laitteisiin, on niiden valmistajien velvollisuus lähteä tarkemmin tutkimaan asiaa ja saattamaan selvitystulos viranomaiselle.

Laboratorioiden toimintaa tai siinä mahdollisesti olevia eroja ei tässä vaiheessa selvitetä, eikä se kuulu terveysteknologiaryhmän valvontatoimeen.

Miten laboratoriolaitetta koskeva vaaratilanneilmoitus lain mukaan tehdään?

– Lain mukaan sen tekee laitteistoa käyttävä ammattihenkilö, joka myös ilmoittaa epäilystä laitteen tai testin valmistajalle. On Synlabin tehtävä pohtia, tekevätkö he testistä vaaratilanneilmoituksen vai eivät.

Jos yksittäinen ihminen epäilee, että jossain testissä on vikaa, niin hänen kannattaisi ensin olla yhteydessä laboratorioon ja pyytää uutta testausta.

Yksittäinen mahdollisesti virheellinen laboratoriotulos ei kerro yksikön toiminnasta yhtään mitään. Toivoisi, että laboratorioillekin annettaisiin ensin mahdollisuus selvittää asiaa itse, ennen kuin mennään repimään otsikoita.

Fimlabin ja Synlabin mittaukset tehtiin eri menetelmillä. Voiko niitä edes verrata keskenään?

– Toinen mitattiin veren seerumista ja toinen plasmasta. On hyvin tiedossa, että eri mittaustavoilla saadaan joskus eri tuloksia. D-vitamiinimittausten osalta tämä on isompi ongelma, josta on julkaistu paljon vertailevia tutkimuksia 5–10 viime vuoden aikana.

Eri menetelmillä mitattujen yksittäisten näytteiden pitoisuudet voivat joskus heittää toisiinsa verrattuna paljonkin, eikä tiedetä, kumpi on oikeassa, kumpi väärässä. Epäselvissä tapauksissa tulos voidaan varmistaa vielä massaspektrometriaan perustuvalla menetelmällä.