Vesa-Matti Väärä

Työyhteisön hyvinvointi on paljolti riippuvainen ihmisten välisistä suhteista. Eräs tärkeimmistä suhteista on alaisen suhde omaan esimieheen. Miten sitä voisi hoitaa niin, että molemmat osapuolet voivat siitä hyötyä ja nauttia?

Tutustu pomoosi ja hänen viestintätyyliinsä

Keskinäinen vuorovaikutus ja viestintä ovat yhteisymmärryksen välttämättömiä välineitä. Pomot eivät ole samanlaisia, eivätkä he kommunikoi samalla tavalla. Kummankin osapuolen työssä onnistumiselle on tärkeää saada välitettyä omat ajatuksensa sekä tietoa omassa työssä tarvittavista resursseista, työn etenemisestä ja tuloksista. Yksi pomo hyötyy paremmin kirjallisista viesteistä, toinen mieluummin keskustelee asioista ja joku tarvitsee molemmat ennen kuin ymmärtää. Pomot ovat yleensä kiireisiä, ja heillä on monia asioita samanaikaisesti vireillä. Joskus alaisen on tarmokkaasti etsittävä hetki, jona voisi tulla kuulluksi.

Selvitä pomosi odotukset

Toiset pomot haluavat olla kaikessa mukana, toiset delegoivat mielellään. Kannattaa selvittää, kumpaan ryhmään sinun esimiehesi kuuluu. Siitä, mitä pomo sinulta odottaa, kannattaa kysyä suoraan eikä arvailla.

Pomosi tarvitsee sinua

Esimiehen työt eivät etene hyvin, jos hän ei saa alaisiltaan tukea. Pomokaan ei voi arvailla asioita, hän tuntee työtäsi luultavasti vähemmän kuin kuvittelet. Varusta hänet kattavilla tiedoilla aina, kun hänen täytyy tehdä asioissa päätöksiä.

Ristiriitojen ilmetessä

Väärinkäsitykset ovat melko tavallisia ja johtuvat usein siitä, ettei edellisiä kohtia ole noudatettu. Pomolle ei kuitenkaan kannata huutaa, hän saattaa sellaisesta hermostua ja lakkaa kuuntelemasta. Ihmisten välillä on taipumusta syntyä eskalaatiota, vänkääminen lisää vänkäämistä. Vältä provosoitumista, ota tarvittaessa aikalisä, jos tunteet meinaavat syttyä.

Luottamus on tärkeintä

Yhdessä työskentely rakentaa luottamusta ihmisten välisessä suhteessa, jos kumpikin noudattaa samoja pelisääntöjä. Ne kannattaa selvittää etukäteen. Luottamus lisää työhyvinvointia. Sitoutuminen yhteisiin arvoihin antaa vapautta tehdä töitä haluamallaan tavalla, jos niin syntyy odotettuja tuloksia. Eikä mikään ole niin kivaa kuin saada arvostusta niiltä, jotka sinut parhaiten tuntevat.

PS. Mieti kahteen kertaan, onko asiasi niin kiireellinen, että häiritset pomoa hänen ansaitsemallaan lomalla.

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja.

Kirjoitus on julkaistu 19.1.2018 ilmestyneessä Mediuutisten numerossa 2-3/2018.