Työkaverille annetulla kiitoksella saa taatusti paljon hyvää aikaan.

Kiitos paitsi lämmittää kiitetyn mieltä, se myös parantaa työpaikan ilmapiiriä. Kiitos on osoitus arvostuksesta toisen tekemää työtä kohtaan.

Kiireisen arjen keskellä tämän pienen, mutta merkittävän sanan sanominen kuitenkin helposti unohtuu.

Mediuutiset on halunnut tarjota terveysalan ammattilaisille kanavan, jonka kautta voi kertoa kiitoksensa hyville työkavereille.

Siksi pidetty Kiitä kollegaa -kampanjamme on taas täällä.

Kampanjan käynnistämiseksi Mediuutiset pyysi terveysalan tunnettuja hahmoja kiittämään omaa kollegaansa videolla.

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen halusi välittää yleisesti kiitoksensa sekä työkavereilleen että entisille esimiehilleen.

– Minulla on ollut työurallani monia haastavia hetkiä, jolloin on ollut tärkeää, että on ollut kannustavia työkavereita, Tuominen sanoo.

Tuominen toteaa, että hän on jokaisessa työtehtävässään tarvinnut rohkeutta. Siksi esimiesten osoittama luottamus on ollut hänelle erityisen tärkeää.

Hyvistä esimiehistä Tuominen nostaa erityisesti esiin yhden nimen, Jaakko Karvosen.

– Jaska oli johtajaylilääkärinä Husissa, kun olin hänen alaisenaan hallintoylilääkärinä. Hän näki, että olen aika rohkea ja luotti.

Tuominen toteaa, että hän halusi olla tuon luottamuksen arvoinen.

– Luottamus antoi minulle paljon, sain kasvaa ja oppia. Kiitos Jaakko!

Tuomisen ja muiden tunnettujen kasvojen kiitoksia voi seurata Mediuutisten sosiaalisen median kanavissa kampanja-aikana.

Mediuutiset järjestää terveysalan kiitoskarkelot nyt kolmatta kertaa.

Kiitä kollegaa -kampanjalla Mediuutiset on halunnut nostaa esiin hyvän työilmapiirin merkitystä. Samoin kampanjalla kannustetaan miettimään, millaista tukea kukin työuransa varrella on kollegoiltaan saanut.

Lisäksi kampanjalla muistutetaan, että jokainen voi vaikuttaa oman työpaikkansa ilmapiiriin.

Kahden viime vuoden aikana jo sadat terveysalan ammattilaiset ovat kertoneet kiitoksensa kollegalleen Mediuutisten kampanjan kautta.

Tänä vuonna kiitoksia voi lähettää helmikuun loppuun saakka.

Käythän siis sinäkin kirjaamassa kiitoksesi viimeistään 28. helmikuuta kampanjasivujen kautta.