Turussa avautuu ensi viikolla kaupungin sivuille nettiin kysely, johon kaupunkilaiset saavat vastata nimettöminä.

Kyselyssä kaupungin hyvinvointitoimiala pyytää turkulaisilta tietoa ja mielipiteitä kaupungin päihdetilanteesta. Tarkoitus on kartoittaa asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja huumeisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä.

– Kyselyssä pyydämme myös havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä Turun päihdetilanteesta yleisesti, kaupunki tiedottaa.

Päihdekysely avautuu ehkäisevän päihdetyön viikon alussa eli ensi viikolla.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä.

Päihdetilannekyselyitä on tehty eri puolilla Suomea, mutta ei aikaisemmin Turussa.

Vastaamalla kyselyyn asukkaat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Turun kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Päihdetilannekysely avautuu ensi viikon eli ehkäisevän päihdetyön viikon alussa maanantaina, ja se on avoinna 4.11.–15.12.2019.

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja luottamuksellisesti. Täyttäminen vie aikaa n. 10-15 minuuttia.

Sähköinen kysely löytyy osoitteesta www.turku.fi/paihdetilannekysely

Lue myös: