Business Finland rahoittaa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishanketta, joka etsii tutkimuspohjaisia ratkaisuja virusten leviämisen ehkäisemiseksi.

Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions Co-Innovation -hanke eli E3 on yksi suurimmista Business Finlandin koskaan rahoittamista yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeista. Sen budjetti on 12 miljoonaa euroa.

Kaksi ja puoli vuotta kestävän hankkeen aikana pyritään löytämään parhaat keinot estää virusten ja tartuntatautien leviäminen sisätiloissa, jotta yhteiskunta voidaan pitää toimintakykyisenä myös pandemioiden aikana.

Teknisiä ratkaisuja patogeenien leviämisen estämiseen

E3 on yksi suurimmista Suomessa koskaan käynnistyneistä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisistä hankkeista. Siinä pyritään valjastamaan tiede ja teknologia tehokkaiden vastatoimien luomiseen tartuntatautien leviämisen estämiseksi.

Tavoitteena on, että jo nykyisen pandemian aikana ja erityisesti ennen seuraavan pandemian ilmaantumista olisi saatavilla teknisiä ratkaisuja, jotka vähentäisivät patogeenien eli taudinaiheuttajien leviämistä ihmisten kohtaamispaikoissa.

Kohteena erityisesti ilmalevitteiset patogeenit ja virukset

Projektissa tutkitaan erityisesti ilmalevitteisten patogeenien ja virusten eri leviämisreittejä sekä virusten monitorointi- ja havaitsemismenetelmiä, joiden avulla voidaan löytää ratkaisuja pitämään sisäilma puhtaana ja turvallisena esimerkiksi toimistoissa, julkisissa tiloissa ja kulkuvälineissä. Päätavoite on kehittää ratkaisuja, joiden avulla yhteiskunnan eri toiminnot voivat jatkua keskeytyksettä ja ihmiset voivat jatkaa liikkumista ja elämistä turvallisesti epidemioista ja pandemioista huolimatta.

Mukana lukuisia tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä

Hankkeessa mukana olevat tutkimusorganisaatiot ovat Hus, Tampereen yliopisto, VTT, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, THL, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos.

Yrityksiä hankkeessa on 22. Ne edustavat laajasti eri rooleja terveellisen ja turvallisen sisäympäristön tuottamisen arvoketjussa. Osa yrityksistä kehittää ja tarjoaa uusimpia teknologisia ratkaisuja osaksi kokonaisvaltaista pandemian torjuntakonseptia.

Projektin koordinaattori on Tamlink Oy.