Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri saattaa ottaa ensihoidon omaksi toiminnakseen.

Sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt käynnistää selvitystyön ensihoidon järjestämisestä Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 2022 eteenpäin. Tällä hetkellä ensihoitopalvelun tuottavat Oulu-Koillismaan pelastuslaitos sekä Jokilaaksojen pelastuslaitos sovitusti vuoden 2020 loppuun saakka. Vuodesta 2021 on tarkoitus sopia erillisellä sopimuksella.

Johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan nyt onkin järkevää selvittää, millä edellytyksillä ensihoito voitaisiin toteuttaa sairaanhoitopiirin omana toimintana.

– Kartoitamme erilaisia vaihtoehtoja mutta erityisesti haluamme selvittää, olisiko ensihoito järkevää toteuttaa omana toimintana, hän toteaa tiedotteessa.

Sairaanhoitopiirin ensihoitopäällikkö Iiro Anttila pitää tiedotteen mukaan selvitystyötä hyvänä askeleena.

Anttila näkee ensihoidon yhdistämisellä sairaanhoitopiirin toimintaan mahdollisesti monia hyötyjä, sillä ensihoitajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

– Toimintatapojen yhdistäminen ja mahdollisuus uudenlaisten kotiin vietävien palvelujen kehittämiseen voisivat tuoda mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen Pohjois-Pohjanmaalla. Ensin teemme kuitenkin selvityksen ja sen pohjalta tarvittavat päätelmät.

Viime vaalikaudella osana sote- ja maakuntauudistuksen tekoa ensihoitopalvelulla katsottiin olevan enemmän toiminnallisia yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon kuin pelastuslaitosten kanssa, minkä vuoksi se tulisi järjestää yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

– Toiminnallisesti ensihoito ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa samaa palveluketjua ja tämän vuoksi niitä täytyy tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Tämä näkemys jaetaan Pohjois-Pohjanmaalla niin järjestäjän eli sairaanhoitopiirin kuin ensihoidon tuottajien eli pelastuslaitosten piirissä, Korpelainen toteaa.

Selvityksen valmistumisen määräaika on asetettu maaliskuun 2020 loppuun. Päätöksiä on tarkoitus tehdä jo ennen ensi kesää.