Työstä ei näytä olevan suomalaismiehen hyvän elämän perustaksi. Itse asiassa työ on suomalaismiesten suurin negatiivisten tunteiden aiheuttaja.

Tämä ilmenee Terveystalon teettämästä miesten terveyskyselystä.

Lähes kolmannes kyselyyn vastanneista miehistä mainitsi nimenomaan työn merkittävimmäksi lähteeksi negatiivisille tunteilleen. Seuraavaksi yleisempiä olivat elämäntilanne (17%), huono terveydentila tai sairaus (10%) sekä taloudellinen tilanne ja rahahuolet (9%).

Terveystalon julkisten palveluiden ylilääkäri Jarmo Kantonen kertoo, että kyselystä ilmenee melko lineaarisesti se, että mitä parempi tulotaso ja ammatillinen asema, sitä paremmaksi mies kokee terveydentilansa.

– Elämme yhteiskunnassa, joka korostaa tasa-arvoa ja eriarvoisuuden vähentämistä. Tässä meillä on tietynlainen ratkaisematon ristiriita. Terveydenhuollon keinoin emme pysty vaikuttamaan tulotasoon ja ammatilliseen asemaan, Kantonen sanoo.

Ylilääkäri. Terveystalon julkisten palveluiden ylilääkäri Jarmo Kantonen.

Kaksi viidestä miehestä kertoi kyselyssä kokeneensa stressiä viimeisen vuoden aikana. Lähes yhtä moni kertoi kokeneensa uupumusta ja ärtymystä.

– Ajatella, miten ylivoimainen työ on negatiivisten tunteiden aiheuttajana, huonoon terveydentilaan verrattuna työllä oli kolminkertainen painoarvo. Vain viidennes miehistä koki työn olevan hyvän elämän perusta. Työ siis on osalle enemmän pakkopulla ja rasite.

Miesten mielestä viisi tärkeintä hyvän elämän rakennuspalikkaa ovat riittävä uni, parisuhde tai perhe, säännöllinen liikunta, ystävät ja mielekkäät harrastukset. Kuudenneksi tärkein oli luonto ja seitsemänneksi tärkein seksi.

Kyselyn mukaan stressaantuneimpia ovat 30-39-vuotiaat miehet. Heistä lähes kolme viidestä kertoi kokeneensa stressiä viimeisen vuoden aikana. Liki puolet kertoi olleensa ärtynyt tai uupunut.

– Ehkä elämän vaateet ja paineet alkavat tässä iässä muokata huoli-ilmastoa, Kantonen pohtii.

Kolmekymppiset kuitenkin kokivat terveydentilansa yleisesti vanhempia miehiä paremmaksi.

– Ikääntymisen vaikutuksia ei vielä ole alkanut tuntua kehossa, Kantonen sanoo.

Stressi helpottuu ikääntymisen myötä. Esimerkiksi 40-49-vuotiaista miehistä stressiä viimeisen vuoden aikana koki 50 prosenttia kyselyyn vastanneista. Se on seitsemän prosenttia vähemmän kuin nuoremmassa ikäryhmässä.

Iän myötä fyysisessä terveydentilassa alkaa tapahtua muutoksia. Kantosen mukaan viimeistään yli nelikymppisillä alkaa näkyä, jos ei ole jaksanut huolehtia itsestään: tulee ylipainoa, jaksamattomuutta, ongelmia suussa ja hampaissa, kroonisiin sairauksiin viittaavia löydöksiä ja enemmän univaikeuksia.

– Yli viisikymppisillä alkavat taas peruskrempat lisääntymään, mutta silti 61 prosenttia kokee terveydentilansa melko tai erittäin hyväksi. Tuki- ja liikuntaelinvaivat lisääntyvät, erektio-ongelmat ja eturauhasvaivat painavat tässä ikäryhmässä monia.

Yli kuusikymppisellä stressiä ja uupumusta oli jo merkittävästi vähemmän kuin nuoremmilla. Samalla krooniset sairaudet lisääntyvät, mutta suhtautuminen niihin on ymmärtäväisempää ja hyväksyvämpää kuin nuoremmilla.

– Mies huomaa, että kun tähän asti on selvinnyt, tietyt asiat toistuvat ja niistä selviää hengissä. Se helpottaa elämässä.

Tietyllä tavalla on ymmärrettävää, että työ herättää tunteita: elämme yhteiskunnassa, jossa työllä on elämässä merkittävä rooli.

– Ihmiset panostavat työhönsä valtavasti. Työhön liittyy niin ihmissuhteita, paineita kuin haasteitakin. On luonnollista, että hän kokee sen tiimoilta eniten tunteita.

Huolestuttavaa on se, että tunteet ovat nimenomaan kielteisiä. Mitä sitten voi tehdä, jos työ on pelkkien negatiivisten tuntemusten lähde?

– Miehellä ei aina ole valinnanvaraa. Valtaosalla ei ole sellaista erityisosaamista tai uraputkea, että voisi valita uuden työpaikan. Työmarkkinat ovat tällä hetkellä tiukat. Monen on pakko olla tietyssä työssä, vaikka kokisivat, että jossain muualla voisi olla paremmin.

Ongelmien ääreen pitäisi pystyä pysähtymään. Kantonen huomauttaa, että työterveydenhuollosta on mahdollista saada tukea tilanteessa, jossa työ rasittaa ihmistä.

– Työhyvinvoinnin lisäämiseen on olemassa prosesseja. Tärkeää olisi, että viihtyvyys työssä paranisi ja ennen kaikkea se, ettei työ sairastuttaisi psyykkisesti tai fyysisesti. Tukea on saatavilla ja miehet alkavat pikkuhiljaa oppia palveluja käyttämään.

Terveystalon kysely toteutettiin verkkopaneelissa syyskuussa 2019 ja siihen vastasi tuhat 30–75-vuotiasta suomalaista miestä. Otos on iältään ja alueellisesti kansallisesti edustava.