Mielenterveysongelmat koskettavat jokaista suomalaista tavalla tai toisella.

Heikentyneet mielenterveyden aiheuttamat kustannukset Suomessa ovat vähän yli 11 miljardia euroa. Mitä pitäisi tehdä, että mielenterveydestä ei tulisi ongelma?

Tätä pohditaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä, joka valmistelee kansallisia mielenterveyslinjauksia. Linjausten on tarkoitus ohjata mielenterveyspolitiikkaa aina vuoteen 2030 saakka.

Jokaisella suomalaisella on mahdollisuus osallistua mielenterveyslinjausten valmisteluun.

Asiantuntijaryhmä on luonnostellut viisi ehdotusta mielenterveyslinjausten painopisteeksi. Niissä puhutaan mielenterveydestä pääomana, lasten ja nuorten mielenterveyden rakentumisesta arjessa, mielenterveysoikeuksista, palveluista ja johtamisesta.

Otakantaa-palvelussa jokainen voi arvioida ehdotettuja painopisteitä ja lisäksi ehdottaa toimenpiteitä, joilla painopisteiden tavoitteet saavutetaan.

Kysely on auki 5. toukokuuta saakka.