Lihaksen kehittymistä esimerkiksi polvileikkauksen jälkeen on vaikeaa nähdä paljain silmin. Nyt sitä varten on kehitetty digitaalinen lihasaktivaatiomittari. Alun perin urheilijoiden käytössä ollut mittari on otettu käyttöön myös lääkärin lähetteellä määrätyissä fysioterapioissa.

Minkälaisissa tilanteissa käytät lihas­aktivaatiomittaria, fysio­terapeutti Suvi Huhtanen Seinäjoen Aktiivifysioterapiasta?

– Asiakaskunnassani on paljon kilpaurheilijoita ja kuntoliikkujia. Heitä kiinnostaa esimerkiksi se, onko jalkojen lihasten välillä puolieroja. Minulle tulee myös asiakkaita lääkärin lähetteillä.

– Lihasaktivaatiomittarin avulla pystyn antamaan tarkkaa numeerista tietoa siitä, onko fysioterapiassa saatu oikeat lihakset aktivoitumaan, ja miten se näkyy asiakkaan toiminnassa. Mittari on todella hyvä apuväline esimerkiksi polvikivusta kärsivän asiakkaan kuntoutumisessa.

Kuinka pitkään olet käyttänyt lihasaktivaatiomittaria?

– Syyskuun lopusta lähtien.

Nopeuttaako laite paranemista?

– Jotta esimerkiksi polvikipu saadaan paranemaan, pitää selvittää kipujen syy. Laite auttaa selvittämään syyn, jolloin ei hoideta pelkkää oiretta.

Mikä on fysioterapeutin osuus hoidossa?

– Fysioterapeutin tehtävänä on motivoida asiakas tekemään juuri hänelle sopivat liikkeet, ja asiakkaan vastuulle jää, tekeekö hän niitä. Laitteella voi testata, aktivoituvatko lihakset, joita liikkeillä on tarkoitus vahvistaa.

Miten se toimii käytännössä?

– Laitteessa on neljä anturaa, jotka kiinnitetään kohdelihaksiin esimerkiksi sykevyön kaltaisilla remmeillä. Antura voidaan kiinnittää vain yhteen lihakseen, jolloin nähdään, aktivoituuko kyseinen lihas tietyillä liikkeillä. Jos lihas ei aktivoidu, vaihdetaan liikettä. Pitkien kuntoutusjaksojen aikana voidaan vertailla kohdelihasten aktivoitumisen määrää jakson alussa ja lopussa.

Oletko huomannut eron työskenneltyäsi laitteen kanssa ja ilman sitä?

– Ero on mielestäni merkittävä. Laitteen avulla saadaan reaaliaikainen palaute lihaksesta tabletille tai näyttöpäätteelle.

Miten laite hyödyttää urheilijoita ja paljon liikkuvia?

– Paljon liikkuvien vammoja saadaan ehkäistyä, kun löydetään tehokkaimmat liikkeet kohdelihakselle, ja saadaan työ pois vääriltä lihaksilta.