Sähköisen B-lausunnon käyttöönotto on vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävän neuvottelukunnan käsityksen mukaan yksiköissä viivästynyt. Syy on muun muassa potilastietojärjestelmien ajanmukaistamisen viipyminen.

Sähköisen B-lausunnon käyttöönotto riippuu terveydenhuollon yksikön ja potilastietojärjestelmän toimittajan sopimista käyttöönottopäivistä.

Lausunnon laatijan Kelan puolelta sähköinen B-lausunto on ollut käytössä noin kaksi vuotta. Neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että sähköinen B-lausunto otettaisiin laajasti käyttöön mahdollisimman pian.

B-lausunnon perusteella haettavat etuudet ovat olennaisia potilaan toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta. B-lausunnolla haetaan muun muassa Kelan työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksia. Sähköinen hakemus parantaa korvauksen hakijan oikeusturvaa, sillä sen käsittely on nopeampaa ja mahdollisia puutteellisuuksia ja virheitä on tyypillisesti vähemmän.

Sähköinen käsittely helpottaa myös hoitavan lääkärin työtä. Uusittu lausuntopohja antaa lääkärille aiempaa tarkempia täyttöohjeita ja edellyttää täsmällisempiä vastauksia antaen myös vinkkejä siitä, mitä asioita lausunnossa tulisi kertoa.

Lisäksi sähköinen B-lausunto helpottaa tietojen siirtymistä lääkärin ja Kelan välillä. Sen käyttö perustuu aina potilaan antamaan suostumukseen.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.