Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt kaikille 18 maakunnalle rahoituksen sote-koordinaattorien palkkaamiseen vuosille 2018–2019. Koordinaattorit tukevat sote-uudistuksen valmistelua.

Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi väestön palvelutarpeen arviointiin, palvelukokonaisuuksien rakentamiseen, maakunnan palvelustrategian laatimiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja arviointikäytäntöjen luomiseen. Koordinaattori on mukana myös maakuntien yhteistyöalueen toiminnan käynnistämisessä.

Sote-koordinaattorien valtionavustuksen kokonaisrahoitus on 2 570 000 euroa. Avustus myönnettiin kaikille maakunnille 142 777 euron suuruisena lukuun ottamatta Pohjanmaan liittoa (142 000 euroa) ja Pirkanmaan liittoa (142 272 euroa), joille myönnettiin niiden hakema summa. Muille maakunnille myönnetty rahoitus on niiden hakemaa avustusta pienempi.

Tasasuuruinen valtionavustus perustuu siihen, että rahoitus on tarkoitettu yhden henkilön palkkaan ja kohtuullisiin toimintamenoihin noin kahdeksi vuodeksi.