Sosiaali- ja terveysministeriö perustaa neuvottelukunnan vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi.

Työhön ryhdytään, koska kansalaisten kokema luottamus vakuutuslääkärijärjestelmään on heikko. Vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite on etenemässä eduskunnan käsittelyyn.

STM:n mukaan luottamuksen palauttaminen on tärkeää. Järjestelmästä on tehtävä aiempaa avoimempi, ministeriön tiedotteessa linjataan.

Kehittämistyötä ryhtyy tekemään laajapohjainen neuvottelukunta, jonka nimittäminen on jo käynnissä. Neuvottelukuntaan on kutsuttu mukaan keskeisten ministeriöiden, vakuutusalan, hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden sekä keskeisten järjestöjen edustajia.

Potilaita ja vakuutettuja neuvottelukunnassa edustavat Invalidiliitto ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Potilasliitto ry ja potilasasiamiesten valitsema edustaja.

Neuvottelukunta asetetaan aluksi kolmen vuoden määräajaksi, mutta tarkoituksena on lopulta muodostaa siitä pysyvä foorumi vakuutuslääkäriasioiden käsittelyyn.

Vakuutuslääkä­reitä koskeva kansalaisaloite on osaltaan saanut STM:n käynnistämään järjestelmän kehitystyön.