Muutos liikenteen palveluista annettuun lakiin on osa lakipakettia, jota valmistellaan terveysturvallisuuden huomioimiseksi merenkulussa ja ilmailussa sekä henkilöliikenteessä ja näiden terminaaleissa ja asemilla.

Lisäksi valmistelussa on ehdotus tartuntatautilain muuttamiseksi liikenteen toimialalla.

– On tullut selväksi, että liikenneviranomaisten toimivaltaa on lisättävä, jotta liikenteen terveysturvallisuus taataan, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka tiedotteessa.

– Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on oikeus katkaista väliaikaisesti vaarallisia lentoreittejä. Päivittäisessä ulkomaanliikenteessä olisi tehokkainta, että lennoilla, laivoilla, busseissa ja junissa kuljetuksen järjestäjä velvoitetaan huolehtimaan ja tarkastamaan, että matkailijalla on todistus negatiivisesta testituloksesta.

Lakimuutoksen myötä kuljetuspalvelun tarjoajille asetettava velvollisuus tulisi käyttöön sellaisessa tilanteessa, kun terveysviranomaiset ovat todenneet laajaa tartunnan vaaraa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin. Velvollisuus koskisi kaikkia liikennemuotoja.

Lakimuutosta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle ensi viikolla 7. syyskuuta 2020. Kyseessä olisi määräaikainen laki, joka olisi voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka.