Julkinen keskustelu lääkäreiden kadosta terveyskeskuksistamme on kiihtynyt viime viikkoina. Osa lääkäreistä kokee työn liian pakkotahtiseksi suhteessa siihen, kuinka monisyisiä potilaiden ongelmat ovat. Julkisen perusterveydenhuollon sijaan he valitsevat ennemmin erikoissairaanhoidon tai työterveyshuollon.

Perusterveydenhuolto on terveydenhuoltomme kivijalka. Yleislääkärin työ on laaja-alaista ja arvostettua, mutta kato käy, koska mahdollisuudet ihmislähtöiseen ja kokonaisvaltaiseen työhön eivät toteudu.

Kehityksen taustalla on resursoinnin painottuminen erikoissairaanhoitoon perustason sijaan. Tämä näkyy virkamäärien kehityksessä ja kohdennetuissa eurossa. Samanaikaisesti erikoissairaanhoidosta on siirtynyt uusia tehtäviä perustasolla hoidettaviksi.

Paineita perusterveydenhuoltoon ovat tuoneet myös muutokset väestössä. Iäkkäillä potilailla on usein monia eri sairauksia. Osalla heistä on samanaikaista sosiaalihuollon tarvetta, joten yleislääkärin tulee olla työssään varsinainen moniottelija. Erikoissairaanhoidossa on paitsi paremmat lääkäriresurssit, myös enemmän terveyssosiaalityön osaamista. Perustasoa ja erikoissairaanhoitoa ei tule asettaa vastakkain, mutta on selvää, että nyt on perustason vahvistamisen vuoro.

Osana Rinteen hallituksen sote-uudistusta käynnistetty Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma kehittää perustason palveluja ja auttaa ihmistä saamaan tarvitsemansa hoidon ja avun oikeaan aikaan. Osa potilaista tarvitsee vaivaansa avuksi lääkäriä, osan asioiden ratkaisemisessa paras asiantuntija on hoitaja tai sosiaalityöntekijä. Joskus ihmisen tueksi tarvitaan moniammatillinen tiimi.

Yleislääkärin tulee olla työssään varsinainen moniottelija.

Laaja-alaiset sosiaali- ja terveyskeskukset varmistavat sosiaalihuollon ohjauksen ja neuvonnan saavutettavuuden terveyspalvelujen yhteydessä. Ohjelman tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden välistä työnjakoa ja toimintatapoja siten, että ammattilainen voi olla entistäkin tyytyväisempi monipuoliseen työhönsä, ja toisaalta keskittyä nykyistä paremmin omaa osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Erikoissairaanhoidon konsultaatiot auttavat yleislääkäriä nimenomaan lääketieteellisessä ongelmanratkaisussa.

Ihmiset kokevat yleensä palkitsevaksi mahdollisuuden kehittää omaa työtään. Siksi myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tuodaan osaksi sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa. Tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus kaikille, jotka tarvitsevat hoitoa tai tukea. Sote-uudistus käynnistyy tällä kertaa peruspalveluja vahvistamalla.

Kirjoittaja on perhe- ja peruspalveluministeri. Krista Kiurun kolumni julkaistiin 1.11.2019 Mediuutisten numerossa 36/2019.

Lue myös: