Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy monitieteellinen tutkimus, jossa selvitetään etenevää muistisairautta sairastavien edunvalvonnan tarpeen arviointia. Tutkimus pureutuu muistisairaiden itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisen kohtelun ytimeen: millä edellytyksin muistisairasta pidetään kykenemättömänä hoitamaan omia asioitaan.

Tutkimuksen tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä edunvalvonta-asioissa. Lisäksi tutkimuksella selvitetään, miten etenevien muistisairauksien muut oireet kuin muistioireet – esimerkiksi käytösoireet tai näönvaraisen ymmärtämisen heikkeneminen – vaikuttavat ihmisten oikeudelliseen päätöksentekokykyyn.

Kyseessä on ensimmäinen asiasta tehtävä monitieteellinen tutkimus Suomessa. Oikeustiedettä ja lääketiedettä yhdistävä tutkimus kokoaa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen ja lääketieteen tutkijoita saman avoimen tutkimuskysymyksen äärelle. Samalla tutkimuksen monitieteellisyys yhdistää myös Itä-Suomen yliopiston tutkimuslaitoksia, mikä luo uutta kosketuspintaa Joensuun ja Kuopion kampusten välille.

Aihetta ei ole myöskään globaalisti tutkittu, joten tutkimuksen odotetaan herättävän myös laajaa kansainvälistä kiinnostusta.

Hankkeessa väitöskirjaa tekevä Kaisa Näkki toteaa tiedotteessa tutkimuksen parantavan haavoittuvassa asemassa olevien muistisairaiden tasavertaista kohtelua sekä oikeusturvaa.

– Ikääntyneiden muistisairaiden mahdollisuudet ja kyvyt valvoa etuaan edunvalvonta-asioissa ovat usein hyvin rajalliset. Toisaalta työikäisillä muistisairailla oirekuvassa itse muistioireet voivat olla vähäisiä muihin oireisiin verrattuna ja heillä oikeudelliset toimet ovat usein monimutkaisempia kuin ikääntyneillä – työikäisiä koskettavat esimerkiksi alaikäisten lasten huoltajuuteen liittyvät kysymykset, Näkki sanoo tiedotteessa.

Suomessa etenevää muistisairautta sairastaa noin 190 000 ihmistä, ja vuosittain lähes 14 500 ihmistä sairastuu etenevään muistisairauteen. Maailmanlaajuisesti etenevää muistisairautta sairastaa noin 50 miljoona ihmistä.