Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä hieman yli miljoona euroa palliatiivisen hoidon palveluiden ja saattohoidon tuottamiseen ja laadun parantamiseen vuosina 2021–2023.

Yksi keskeisistä kehittämiskohteista Kysin ervassa on erityistasoisen kotisairaalatoiminnan kehittäminen.

"Kotisairaalatoiminnan kehittämisellä pyritään järjestämään sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona, hoivakodissa tai palvelutalossa ympärivuorokautisesti. Kotisairaala vastaa potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta, seurannasta ja tarvittaessa jatkohoidon järjestämisestä hoitojakson aikana” kertoo osaamiskeskusjohtaja Kristiina Tyynelä-Korhonen tiedotteessa.

Tarkoitus on myös kiinnittää huomiota palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamiseen alueella. Tavoitteena on palliatiivisten keskusten perustaminen sekä esimerkiksi psykososiaalisen tuen palveluiden kehittäminen ja käynnistäminen.

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on kyllä aiemminkin kehitetty palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa ministeriön suositusten suuntaan, mutta matkaa tavoitteisiin on vielä.

”Toiminnassa on edelleen tehtävä kehitystyötä, jotta laadukkaat palvelut ovat yhdenmukaisesti saatavilla koko erityisvastuualueella”, kerrotaan tiedotteessa.

Valtakunnallisen hankkeen päätavoite on taata tulevaisuudessa kaikille potilaille laadukkaiden palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja turvata laadukas hoito, hoiva ja huolenpito elämän loppuvaiheessa.

LUE MYÖS: