Oulun yliopistossa tehty väitöstutkimus paljasti uuden molekyylimekanismin, joka selittää diabeetikoilla ja ylipainoisilla yleistä D-vitamiinin puutosta.

Filosofian maisterin Mahmoud Sobhy Elkhwankyn tutkimuksen mukaan diabetes ja liikalihavuus vaikeuttavat elimistön kykyä hyödyntää D-vitamiinia, josta voi seurata D-vitamiinin puutos.

D-vitamiini on elimistölle monella tavalla välttämätön. ja sen puute on yhdistetty moniin kroonisiin sairauksiin, kuten diabetes, luustosairaudet, infektiot, syöpä ja kardiovaskulaariset sairaudet.

Epidemiologiset tutkimukset ovat jo pitkään osoittaneet, että diabeetikoiden veren D-vitamiinipitoisuudet ovat usein matalia, minkä vuoksi alhaisen D-vitamiinipitoisuuden on epäilty altistavan diabeteksen kehittymiselle.

Syitä diabeetikoiden veren alhaiseen D-vitamiinipitoisuuteen ei ole kuitenkaan tiedetty, ja aiheesta on ollut kirjallisuudessa ristiriitaista tietoa.

Elkhwankyn väitöstutkimus löysi aiemmin tuntemattoman molekyylimekanismin, joka säätelee D-vitamiinin bioaktivaatiota elimistössä.

Terveillä ihmisillä ihossa muodostuva ja ravinnosta saatava D-vitamiini muuttuu maksassa kalsidioliksi (25-OH-D-vitamiini), jota pidetään D-vitamiinin varastomuotona. Nykykäsityksen mukaan kalsidiolin pitoisuus kuvastaa D-vitamiinin saantia ja pitoisuutta elimistössä. Elimistön D-vitamiinitasoa mitattaessa mitataankin juuri kalsidiolipitoisuutta.

Diabeteksessa ja liikalihavuudessa aktivoituvan mekanismin seurauksena D-vitamiinin muuttuminen kalsidioliksi estyi.

Diabetespotilailla kalsidiolin muodostumisen estyminen voi olla pitkäkestoista, mikä johtaa D-vitamiinin puutteeseen. Diabeetikot ja ylipainoiset voivat siten huonommin hyödyntää ihossa syntyvää ja ravinnosta tai ravintolisistä saatavaa D-vitamiinia.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että matala D-vitamiinipitoisuus on todennäköisemmin diabeteksen seuraus kuin syy.

Tutkimus osoitti myös, että liikalihavuus ihmisellä heikentää D-vitamiinin bioaktivaatiota rasvakudoksessa ja lihavuusleikkausta seuraava painonlasku parantaa tilannetta.

Farmakologian ja toksikologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on suomeksi Metabolinen tila säätelee D-vitamiinin aineenvaihduntaa hiiressä ja ihmisessä. D-vitamiinin bioaktivaatiota estävien ja puutosta aiheuttavien molekyylimekanismien osoittaminen.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2020.