Tampereen yliopiston BioMediTech -instituutti neuvottelee laajasta yhteistyöstä Pietarissa sijaitsevan Almazov National Medical Research Centren kanssa. Tampereen yliopistolla on jo olemassa yhteistyösopimus Pietarissa sijaitsevan instituutin kanssa. Almazov-instituutti kuuluu klusteriin, jossa on mukana kymmenkunta venäläistä yliopistoa. Neuvotteluosapuolina ovat myös Pietarin kuvernöörin toimisto ja Pietarin terveyskomitea.

Mitä yhteistyö konkreettisesti on, BioMediTech -instituutin entinen johtaja Hannu Hanhijärvi?

– Kyseessä on laaja yhteistyöhanke, joka pitää sisällään koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämistä. Sana konkretia on ennenaikainen. Olen käynyt vuoden ajan neuvotteluja noin 20 pietarilaisen yliopiston kanssa innovaatiojärjestelmän ja strategisen tutkimuksen kehittämisestä. Parhaillaan yliopistot neuvottelevat Pietarissa siitä, lähteekö konkreettinen yhteistyö liikkeelle.

Milloin se voi alkaa?

– Toivomme, että se konkretisoituu mahdollisimman pian, mutta kaikki on vielä kesken. Pietarissa ollaan kiinnostuneita muun muassa innovaatioiden edistämisestä ja lääketieteen koulutuksen kehittämisestä Tampereen mallin mukaiseksi. Tampereella lähtökohtana on, että tutkijoiden pitää pystyä kertomaan, miksi tutkitaan, ja mihin tutkimuksella pyritään. Tavoitteena on madaltaa perustutkimuksen ja innovaatioiden kehittämiseen pyrkivän toiminnan rajaa. Pietarissa halutaan kehittää myös teknologiaa tuotteistamisen suuntaan.

– Myös Venäjän terveysviranomaiset kehittävät parhaillaan terveydenhoitoaan. Isoimpana tavoitteena on muokata ajattelu- ja toimintatapoja potilaskeskeiseksi. Terveydenhuoltoon halutaan näkyvyyttä ja potilaille valinnanvapautta. Myös turhia lääkärikäyntejä halutaan vähentää.

Mitä Tampereen yliopisto hyötyy yhteistyöstä?

– Tampereen yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki. Hanke on maksullista, mutta tarkoitus on, että yhteistyöstä hyötyvät taloudellisesti molemmat osapuolet.