Avosairaanhoidon lääkärin vastaanottokäynneistä noin 65 prosentissa kirjataan ICD-luokituksen mukainen diagnoosi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Hoitajan vastaanottokäynneissä käyntisyy kirjattiin 67 prosentissa ICPC-2 -luokituksen mukaisesti.

Yli 30 terveyskeskuksessa – joissa hoidetaan koko maan väestöstä 40 prosenttia – terveyskeskuslääkäri kirjaa käyntisyyn yli 85 prosentissa käynneistä.

– Käyntisyiden ja diagnoosien kirjaamiskattavuudessa on suuria eroja terveyskeskuksittain, eikä kirjaamiskattavuus ole enää viime vuosina parantunut. Heikko kirjaamiskattavuus vaikuttaa suoraan tilastojen laatuun, toteaa kehittämispäällikkö Kaisa Mölläri THL:stä.

THL tilastoi muun muassa yleisimpiä käyntisyitä. Vuonna 2018 terveyskeskuslääkärin avosairaanhoidon vastaanoton yleisimmät diagnoosit liittyivät ylähengitysteiden akuutteihin infektioihin, verenpainetautiin ja selkäsärkyyn.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan avosairaanhoidon vastaanotoilla eniten käyntejä tehtiin terveyden ylläpidon tai sairauden ennaltaehkäisyn vuoksi.