Viime vuonna lääkärihelikopterit kuljettivat ennätysmäärän potilaita, 436. Määrä on kuudessa vuodessa kaksinkertaistunut. Lääkärihelikopterit saivat vuonna 2017 yhteensä 14 288 hälytystä. Kriittisen avun sai 1 586 potilasta.

Miksi lääkärihelikopterit kuljettavat yhä enemmän potilaita, lääkärihelikopteritoimintaa hallinnoivan FinnHEMSin tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen?

– Ei ole yhtä yksittäistä syytä. Suurin syy on varmaan se, että uutta kalustoa on opittu käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi pohjoisessa vaihdettiin pari vuotta sitten uuteen helikopteriin, joka on sisätilaltaan aiempaa suurempi ja joka mahdollistaa pienemmällä kynnyksellä potilaiden kyytiin ottamiseen. Siinä pystyy tekemään enemmän myös hoitotoimenpiteitä kuin pienemmissä koneissa.

Uudet koneet ovat tavallaan muuttaneet toimintaproseduureja.

Tällä hetkellä on kuusi lääkärihelikopteritukikohtaa. Onko määrä riittävä?

– Siihen on oikeusasiamieskin puuttunut, että perustuslaillinen yhdenmukaisuus ei ensihoitolääkäripäivystyksen osalta toteudu. Keskipohjanmaan-Pohjanmaan akseli ja Kaakonkulma ovat kaksi merkittävintä aluetta, missä pitäisi käyttää harkintaa, onko sinne tarvetta uusille tukikohdille. Minulla on sellainen käsitys, että tämä asia tulee arvioitavaksi sosiaali- ja terveysministeriössä osana sote-uudistusta.

Miten lääkärihelikopterien toimintaa pitäisi kehittää?

– Toiminta on nyt aika vakiintunutta Suomessa. Uusi asia on, että tekeillä on kansallinen hems (helicopter emergency medical service) -standardi. Kyseessä on yliopistopiirien tukikohtien vastuuhenkilöiden laatima valtakunnallinen konsensus­standardi, jonka on määrä yhdenmukaistaa lääketieteellistä toimintaa.

Kevään aikana saadaan varmaankin käsiteltyä se loppuun. Implementointi on tarkoitus aloittaa syksyllä.

Onko toiminnassa nyt eroja?

– Lääkäreiden resursointi on erilaista eri yliopistopiireissä. Kaikissa on ympärivuorokautinen päivystys, mutta kehittäminen ja koulutus kärsivät pienistä resursseista.

Miten päivystysten keskittäminen vaikuttaa lääkärihelikoptereiden toimintaan?

– Kriittisesti sairaiden hoitopaikat vähenevät. Se lisää kuljetusmatkoja myös tässä ensihoidon puolella, sekä maitse liikkuvassa että hems-toiminnassa.