Tilastokeskuksen mukaan kokopäivätyötä tekevän yleislääkärin kuukausipalkka oli keskimäärin 6 300 euroa (mediaani 6 212).

Ylilääkärit ja erikoislääkärit ansaitsivat kuukaudessa keskimäärin 5 945 euroa (mediaani 5 925).

Lääkäreiden ansiot myös vaihtelivat paljon. Esimerkiksi yleislääkärien parhaiten palkattujen ansiot olivat 45 prosenttia suuremmat alimpaan kymmenykseen kuuluvien palkkoihin nähden.

Kuinka hyvin Tilastokeskuksen tiedot pitävät kutinsa, Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä?

– Palkkatiedot ovat sinällään ihan oikein, ja terveyskeskuslääkärin – jota kuntapuolella yleislääkärillä yleensä tarkoitetaan – säännöllisen työajan ansiot todella ovat suuremmat kuin sairaalapuolen erikoislääkärin.

Tilastokeskuksen käyttämä luokitus on kuitenkin lääkärien osalta ongelmallinen.

Luokitus ei tavoita lääkärien tehtävien koko kirjoa.

Yli- ja erikoislääkärien ryhmään on sisällytetty myös erikoistumiskoulutuksessa olevat lääkärti, joiden palkkataso on huomattavasti erikois- ja ylilääkärien palkkaa matalampi. Tämä painaa ryhmän keskiarvoa alemmaksi, ja keskiluvut muodostuvat arveluttaviksi.

Entä lääkärien palkkahajonta, miksi se on revennyt niin isoksi?

– Osittain palkkahajontaa aiheuttaa edellä mainittu luokitteluongelma. Toisaalta lääkäriryhmien välillä on palkkahajontaa myös tehtävänimikkeiden sisällä.

Esimerkiksi ylilääkäri-nimikkeellä voi toimia vaativuudeltaan eritasoisissa tehtävissä, vaikkapa johtaa isoa klinikkaa tai olla pienen erikoisalan vastuulääkärinä. Tämä aiheuttaa palkkahajontaa, puhumattakaan siitä, että samaan ryhmään lasketaan myös vasta valmistuneita, työuraansa aloittelevia erikoistuvia lääkäreitä.

Tilastokeskuksen käyttämä luokitus ei tavoita lääkärien tehtävien koko kirjoa.

Minkä verran palkkauksessa on alueellisia eroja?

– Niitäkin toki on. Lääkäreiden palkkataso on keskimäärin matalampi alueilla, joissa on paljon lääkärityövoimaa tarjolla eli esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa.

Muissa akateemisissa ryhmissä pääkaupunkiseudun palkkataso on muuta maata korkeampi.