Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote) ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) aikovat yhdistää Etelä-Savon keskussairaalat.

Tähtäimessä on, että maakunnan kaksi päivystävää keskussairaalaa Mikkelissä ja Savonlinnassa jatkavat nykyistä työnjakoa vahvistaen.

Työstettävänä on maakunnan liikelaitoksen perustaminen. Etelä-Savon maakunnan sote-palvelut viedään viimeistään 2020 alusta yhteen.

Muutokseen Essotea ja Sosteria ajaa muuttuva lainsäädäntö. Keskittämisasetus on jo tullut voimaan, ja kesän kynnyksellä päätetään maakunta- ja sote-uudistuksen kohtalosta.

– Mikäli emme tekisi yhteistyötä keskussairaaloiden välillä, niin runsas 1200 kirurgian leikkaustoimenpidettä siirtyisi maakunnasta ja sitä myötä noin yhdeksän miljoonaa euroa. Jos teemme yhteistyötä, niin siirtymä muualle on runsas 200 toimenpidettä. Siinä on huikea ero ja tämä muodostaa yhteistyölle lähtökohdan, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen tiedotteessa.

Silti 200 leikkaustoimenpiteen vähennyskin herättää huolta. Tarkoitus on vähentää ostopalveluja maakunnan ulkopuolelta, mikä takaa työpaikkojen säilymisen Etelä-Savossa.

– Meillä ei tosiaankaan ole mitään tarkoitusta vähentää henkilökuntaa. Päinvastoin, voimme kenties lisätä ammattilaisten määrää joillakin osa-alueilla, kun saamme ohjattua osan nyt maakunnan ulkopuolelle menevistä toimenpiteistä tänne. Suurimmalla osalla työt jatkuvat varmasti entisellään. Joillekin voi tulla henkilökohtaisella tasolla suuriakin muutoksia ja siirtoja, kun tehtäviä, osaamista ja palvelujen sijaintia on tarkasteltu, Sosterin johtaja Panu Peitsaro sanoo tiedotteessa.

Yhdistymisaikeissa ensimmäisenä ratkaistavaksi tuleva kysymys liittyy siihen, millä tavoin Essoten ja Sosterin palvelut viedään ensi vaiheessa yhteen ja miten työnjako toteutetaan.

Pohdinnan alla on nyt se, muodostetaanko jo vuoden 2019 yhteinen liikelaitos vai aloitetaanko pelkästään kirurgian laajalla yhteistyöllä. Viimeksi mainittua vaatii keskittämisasetus jo 1.7. mennessä.

Kysymykseen pyritään löytämään ratkaisu jo tammi–helmikuussa. Tarvittavia päätöksiä on odotettavissa kuntayhtymien hallituksissa huhtikuun aikana.

Kirurgian laaja yhteistyö säteilee muuhunkin yhteiseen toimintaan, joten yhteinen liikelaitos on vakavassa pohdinnassa. Käytännössä kyseessä ei ole vielä maakunta- ja sote-uudistuksen tarkoittama liikelaitos, sillä nykylait tuntevat vain valtion ja kuntien liikelaitokset.