Työkiire rasittaa enemmän naisia kuin miehiä, ilmenee Tilastokeskuksen uusimmasta työolotutkimuksesta.

”Sukupuolten välille on revennyt melkoinen railo kiireen haittaavuuden kokemuksessa”, tutkimuksessa todetaan.

Vuonna 2018 naisista useampi kuin yksi kolmesta (39 prosenttia) koki kiireen aiheuttavan työssä erittäin tai melko paljon haittaavaa rasitusta. Miehistä näin ajatteli 26 prosenttia. Naisilla kiireen kokemus on yleistynyt selvästi jopa vuoteen 1997 verrattuna, kun taas miehiä kiire rasitti silloin naisia enemmän.

Uusimman työolotutkimuksen mukaan kiire rasittaa yleisimmin:

  • terveydenhuollon erityisasiantuntijoita kuten lääkäreitä
  • opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita
  • terveydenhuollon asiantuntijoita kuten sairaanhoitajia
  • ja hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä

Työolotutkimuksessa arvioidaan, että nykyajan asiantuntijatyössä tunne kiireestä jää päälle työpäivän jälkeenkin.

”Työssä koettu kiire sirottuukin vapaa-ajalle ja töitä hoidetaan digilaitteilta kotoa käsin. Palautumiselle jää yhä vain vähemmän aikaa.”

Kiireen aiheuttamat kielteiset seuraukset ovat tutkimuksen mukaan viime vuosina voimistuneet.

”Erityisen huolestuttavaa on niiden palkansaajien osuuden kasvu, jotka kokevat, että heillä on usein vaikeuksia jaksaa työssä.”

Työolotutkimus on Tilastokeskuksen laaja kansallinen haastattelututkimus, jossa selvitetään muun muassa palkansaajien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työympäristöä. Tutkimusten otos on vaihdellut 3 800 hengestä 7 000 henkeen.