Professori Miia Kivipellolle on myönnetty kansainvälinen Ryman-palkinto hänen 20 vuotta kestäneestä työstään muistisairauksien ja Alzheimerin taudin ehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoidossa.

Ryman-palkinto jaetaan vuosittain maailman parhaimmalle ikääntyneiden elämänlaatua parantavalle työlle. Palkinto on suuruudeltaan 250 000 dollaria eli noin 206 000 euroa.

Kivipelto on tehnyt yli 20 vuoden ajan uraauurtavaa tutkimustyötä muistihäiriöiden, Alzheimerin taudin ja dementian ehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon kehittämiseksi.

Hän toimii neurogeriatrian professorina Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen sekä neurologian yksiköissä. Hänen Nordic-UK Brain Network -tutkimusryhmänsä toimii myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, Lontoon Imperial Collegessa sekä Ruotsissa Karoliinisessa Instituutissa ja FINGERS Brain Health Institutessa.

Kivipelto johtaa suomalaista Finger-tutkimusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima tutkimus on kansainvälisesti ensimmäinen muistisairauksien ehkäisyyn elintapainterventiolla pyrkivä laaja ja pitkäkestoinen tutkimus.

Hän johtaa myös World Wide Fingers -verkostoa. Siinä maailman johtavat tutkijat yhteistyössä tutkivat muistisairauksien ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia Finger-tutkimukseen ja -toimintamalliin perustuen. Verkostoon on osallistunut yli 30 maata eri puolilta maailmaa.