Migreenin kulkeminen suvuissa johtuu pääasiassa jopa tuhansien sairausriskiä lisäävien geenimuotojen yhteisvaikutuksesta.

Perinnöllisessä riskissä on eroja migreenityyppien välillä. Aurallista migreeniä sairastavilla ja nuoremmilla migreenipotilailla perinnöllisten riskitekijöiden muodostama taakka on suurempi.

Migreenin perinnöllisestä taustasta saatiin lisätietoa laajassa suomalaisjohtoisessa tutkimuksessa. Neuron-tiedelehdessä julkaistun perhetutkimuksen tulokset perustuvat lähes 1 600 suomalaisen migreeniperheen aineistoon. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa analysoitiin yli 8 300 henkilön perimään ja migreenioireisiin liittyvää tietoa.

Tutkimuksessa käytetty suomalainen migreenitutkimusaineisto on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja sen keräämiseen on osallistunut neurologeja ympäri Suomen. Tutkimusta johtivat Helsingin yliopiston, Husin, Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Broad Instituutin tutkijat.

Sama suomalaisjohtoinen tutkimusryhmä aiemmin tunnistanut yli 40 migreenille selkeästi altistavaa geenimuotoa. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä sadoista tai jopa tuhansista muista vähämerkityksellisemmistä geneettisistä alttiustekijöistä.

Tutkijat ovat pitkään pohtineet, johtuuko migreenin kulkeminen suvuissa pääasiassa harvinaisista geneettisistä riskitekijöistä, joiden riskivaikutus on suuri, vaiko monien vähäisempien riskitekijöiden yhteisvaikutuksesta.

– Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että migreenityyppien geneettisessä taustassa on eroja ja että yleisten geneettisten riskitekijöiden yhteisvaikutus on merkittävä tekijä sekä migreenin harvinaisten että yleisten muotojen suvuittaisen esiintymisen taustalla, sanoo tutkimusta johtanut professori Aarno Palotie Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM).

Tutkijat olivat yllättyneitä yleisten geneettisten riskitekijöiden merkityksestä perheissä.

– Toisaalta suurin osa migreenin geneettisestä alttiudesta on edelleen selittämättä ja lisätutkimuksissa tunnistetaan varmasti lisää sekä yleisiä että harvinaisia migreenin riskitekijöitä, Aarno Palotie toteaa.