Koronapandemian aikana on nähty uudestaan ja uudestaan, miten organisaatiot ovat pystyneet laajentamaan tai keksimään vaihtoehtoisia tuotteita ja palveluita sellaisella nopeudella ja mittakaavassa, mikä olisi ollut käsittämätöntä ennen maailmanlaajuista kriisiä.

Pandemian myötä on käynyt selväksi, että organisaatiot pystyvät muuntumaan radikaalisti kysynnän lisääntyessä lähes yhdessä yössä.

Koronakriisin iskettyä Suomeenkin kroonisesti ja pitkäaikaisesti sairaat potilaat, kuten syöpäpotilaat, joutuivat sopeutumaan terveydenhuollon muutoksiin. Hus ilmoitti maaliskuussa, että syöpähoitojen jälkeisessä seurantavaiheessa olevien potilaiden vastaanotot hoidetaan ensisijaisesti etänä.

Suomalainen terveydenhuoltoalan Noona-sovellus muokattiin nopeasti raportoimaan ja valvomaan etänä syöpäpotilaiden oireita myös koronatilanteessa, ja sen käyttö lisääntyi merkittävästi.

Sovelluksien ja palveluiden rakentamisen nopeus tarkoittaa parhaimmillaan muutamia päiviä, jopa vain tunteja. Maailmanlaajuisessa terveyskriisissä nopeus tarkoittaa automaattisesti ihmiselämien pelastamista. Noona toimii Amazon Web Services -pilvipalvelussa ja on malliesimerkki siitä, millaista hyötyä it-järjestelmän skaalautuvuus ja joustavuus voi yhteiskunnan näkökulmasta tarjota kriisitilanteissa.

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan rakensi hyvin nopeasti etulinjassa työskenteleville terveydenhuoltoalan ammattilaisille sovelluksen, joka antaa heille pääsyn WHO:n jatkuvasti kasvavaan koulutusmateriaalipankkiin sekä tarjoaa erilaisia virtuaalisia työpajoja ja tukimahdollisuuksia pandemian keskellä.

WHO sai sovelluksen käyttöön peräti 12 kuukautta edellä alkuperäistä aikataulua. Se on suunniteltu tämän vuoden maaliskuussa tehdyn 20 000 terveydenhuollon ammattilaisen WHO Academy -kyselyn pohjalta.

On elintärkeää, että WHO:n kaltaiset organisaatiot voivat jakaa asiantuntijatietoa ja dataa kaikkien samojen ongelmien parissa työskentelevien ihmisten kanssa. Siten asiantuntijat ympäri maailmaa voivat nopeasti saada tietoa ja oppia uusia taitoja toisiltaan käyttämättä aikaa pyörän keksimiseen uudelleen kukin tahoillaan. Järjestelmien vakauden ja varmuuden merkitystä ei voi kyllin korostaa.

Skaalautuvuus ja joustavuus ovatkin pohjimmiltaan synonyymejä nopeudelle ja helppoudelle. Niiden avulla organisaatiot voivat vastata kysymyksiin ja jakaa tietoa, toisin sanoen palvella, nopeasti. Niiden avulla voidaan käydä läpi datamassaa tarkasti ja tunnistaa tieto, joka saattaa olla kullanarvoista tappavien tautien hoidossa.

Vaikka teknologia mahdollistaa jo hyvin paljon asioita, lopulta kysymys on ennen kaikkea ihmisistä ja heidän loputtomasta kekseliäisyydestään. Koronakriisi on osoittanut, että ihmisillä on kyky skaalata omaa ajatteluaankin – tavalliset suomalaisetkin jäivät kotiin, kun tilanne sitä vaati ja keksivät monenlaista normaaliolosuhteista poikkeavaa tekemistä ja tapoja hoitaa asioita.

Kun meille annetaan mahdollisuuksia toteuttaa uusia ja suuriakin ideoita, me myös tartumme niihin ja toteutamme ne.

Joakim Stolpe

Amazon Web Services, Myyntijohtaja, Pohjoismaat