Alla näkyvässä kuvassa on esitetty sairauspoissaolot 2016–2019 sairaanhoitopiireittäin (kuva suurenee klikkaamalla). Paras tilanne on Itä-Savossa jonojen vähentymisen kautta. Muitakin ilon aiheita on, mutta silti koko maassa sairauslomapäivien kasvu on ollut 26 prosenttia kolmessa vuodessa.

Vertailu. Sairauslomapäivien kehittyminen vuosina 2016–2019 sairaanhoitopiireittäin.

Jonot ovat suurin syy pitkiin läpimenoaikoihin. Osa jonottaa vuoroaan sairauslomalla, joko ennen hoidon alkamista tai hoitojaksojen välissä. Todellista jonosairauslomapäivien määrää ei tiedetä, koska tätä ei tilastoida – lääkäri ei kirjoita sairauslomaa erikseen toipumiseen ja erikseen jonottamiseen. On vain sairauslomaa.

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä käynnistettiin keväällä 2016 Jonot pois! -hanke. Nimi sisältää kaksi tavoitetta: läpimenoajat alas ja eroon jonoista. Jos koko maan jonorakenne olisi sama ja koko maa olisi tehnyt saman kuin Itä-Savo eli kasvu 3,8 prosenttia eikä 26,2 prosenttia, yhteiskunnan kassassa olisi ollut vuosien 2017 + 2018 + 2019 jälkeen 1 163 miljoonaa euroa enemmän rahaa.

Laskelman perusteet: sairauslomapäivän aiheuttama menetys yhteiskunnalle 350 euroa (EK) ja sairauslomapäivätilastot (Kela). Itä-Savossa muutosohjelma tuotti tehdyn panostuksen takaisin reilusti alle vuodessa.

Täsmälleen sama mekanismi pätee myös sosiaalipalveluihin. Sairauslomapäivien määrä, syrjäytyneiden määrä ja inhimillisen hädän määrä ehkä poikkeavat, mutta mekanismi on sama. Myös lääke ongelmien poistamiseen on sama. Lopetetaan osaoptimointi eli minimoidaan jonot.

Albert Einsteinin mukaan ongelmat eivät ratkea sillä ajattelun tasolla, jolla ne on luotu. Maailman suorituskykyisimmät organisaatiot tekivät jo 20 vuotta sitten sen, mitä valtaosa muista ei ole oivaltanut vieläkään. Toimintatavat voivat pienessäkin kokoluokassa silti olla maailmanluokkaa.

Pelkkä resurssien lisääminen miljardilla ei auta pysyvästi, jollei strategista johtamisrakennetta ja -fokusta muuteta samalla. Muutos tapahtuu johtamisessa, hoitaminen meillä osataan jo erinomaisesti.

Muutos koskee kuntayhtymän valtuustoa ja hallitusta, yhtymän toimitusjohtajaa ja johtoryhmän jäseniä.

Tätä muutosta ei voi delegoida tämän alemmas organisaatioon. Ketään ei tarvitse irtisanoa, päinvastoin. Tässä ei ole kyse perinteisestä ”rationalisoinnista”, vaan johtamisen fokuksen muuttamisesta.

Hyvätkään ihmiset eivät kykene tekemään oikeita päätöksiä, jos strategisen johtamisen rakenne on väärä. Jos rakenne on oikea, niin vähän huonommillakin kyvyillä syntyy oikeita päätöksiä (Aho E. HS 25.4.2020).

Ei kiitos hoitovelalle. Tervetuloa kokonaisuutta optimoivat johtamisratkaisut. Itä-Savo on tämän jo toteuttanut ja sieltä todellakin kannattaa muiden ottaa mallia.

Hannu Vierimaa

Liikkeenjohdon konsultointiin erikoistuneen Processman Oy:n toimitusjohtaja.