Puolet hoito-, sairauskulu- tai henkivakuutusta hakeneista mielenterveysongelmia kokeneista ihmisistä on saanut kielteisen päätöksen sairautensa vuoksi. Tilanne on 10 vuodessa hieman huonontunut. Sen sijaan saatu hoito ei enää yhtä usein estä vakuutuksen saamista, kertoo Mielenterveyden keskusliiton Mielenterveysbarometri 2021.

Mielenterveyden keskusliiton Mielenterveysbarometri selvitti edellisen kerran vuonna 2011, miten vakuutusyhtiöt suhtautuvat vakuutuksenottajan mielenterveysongelmiin ja niihin saatuun hoitoon. Kysely uusittiin barometrissa tänä vuonna.

Hoito-, sairauskulu- tai henkivakuutusta kertoi hakeneensa neljännes vastaajista, joilla itsellään on mielenterveysongelmia. Luku on sama kuin kymmenen vuotta sitten. Kielteisen päätöksen oli saanut noin puolet (49,5 prosenttia), kun kymmenen vuotta sitten kielteinen päätös oli tullut 43 prosentille hakijoista.

Tieto mielenterveysongelmien hoidosta ei enää estä vakuutuksen saamista läheskään yhtä usein kuin kymmenen vuotta sitten. Silloin tieto psykoterapiassa käymisestä johti kielteiseen päätökseen lähes viidenneksellä (18 prosenttia) hakijoista, kun tänä vuonna kielteinen päätös tuli enää 8,4 prosentille psykoterapiaa saaneista hoito-, sairauskulu- tai henkivakuutuksen hakijoista.

Pankilta lainaturvaa sairauden, työttömyyden tai kuoleman varalle hakeneiden mielenterveyskuntoutujien osuus on kaksinkertaistunut viidestä prosentista yhteentoista prosenttiin. Hakemusten hylkäysprosentti mielenterveysongelmien vuoksi on säilynyt käytännössä ennallaan: 29 prosenttia vuonna 2011 ja 28 prosenttia vuonna 2021. Sen sijaan hylkäysprosentti psykoterapian vuoksi laski: se oli 7 prosenttia vuonna 2011 ja 5 prosenttia vuonna 2021.

Mielenterveyden keskusliiton Mielenterveysbarometrissa kysyttiin myös mielenterveystyön asiantuntijoiden näkemystä. Psykiatreista ja psykologeista 74 prosenttia suhtautui kielteisesti siihen, että vakuutus- tai lainaturvahakemuksia voidaan hylätä mielenterveysongelmien vuoksi. Kuitenkin lähes viidennes (18 prosenttia) vastaajista ei osannut tai halunnut ottaa asiaan kantaa.

”On kohtuutonta, jos tieto mielenterveysongelmasta johtaa yhä useammin vakuutus- tai lainaturvahakemuksen hylkäämiseen. Lähtökohtaisesti ei pitäisi lukea haitaksi sitä, että ihminen on tietyssä elämäntilanteessa tarvinnut apua ja sitä hakenut ja saanut”, sanoo sosiaalityön asiantuntija Riikka Mettälä Mielenterveyden keskusliitosta tiedotteessa.

”Hakijoiden tilanteet ovat aina yksilöllisiä ja sellaisina niitä tulee myös käsitellä.”

”Positiivista on se, että tieto psykoterapiasta ei enää niin usein aiheuta hakemuksen hylkäämistä. Tämä saattaa osaltaan vähentää pelkoa hakea hoitoa mielenterveysongelmien vuoksi”, Mettälä arvioi ja muistuttaa asiakasviestinnän merkityksestä:

”Kiinnittäisin huomiota mahdollisimman selkeään tiedottamiseen ja asiakasneuvontaan esimerkiksi vakuutusten ehdoista ja myöntämisen edellytyksistä. Hakijoille tulee usein yllätyksenä, miten erilaiset ehdot ja kriteerit eri yhtiöillä on.”

Lue seuraavaksi: