Merkittävä joukko mielenterveyden oireista kärsiviä lapsia ei saa riittäviä palveluja perusterveydenhuollosta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdessä Kelan kanssa tekemä raportti.

Sen sijaan yhä useammin mielenterveysoireiset lapset ohjataan erikoissairaanhoitoon.

Vuodesta 2011 vuoteen 2015 erikoissairaanhoitoon hoitoon päätyneiden 5–12-vuotiaiden lasten määrä lisääntyi 22 prosenttia

– Meillä ei ole mitään näyttöä, että lasten mielenterveysoireet olisivat lisääntyneet Suomessa, vaikka asiasta puuttuukin kattava tuore tieto, arvioi ylilääkäri Päivi Santalahti tiedotteessa.

– Terveydenhuollon oma toiminta on luontevin selitys, miksi erikoissairaanhoitoon ohjautuminen on lisääntynyt.

Raportti perustuu terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteritietoihin. Lisäksi raporttia varten tehtiin 63 haastattelua, joissa haastateltiin sairaanhoitopiirien ylilääkäreitä, terveyskeskuslääkäreitä sekä perheneuvoloiden ja lastensuojeluyksikköjen johtajia.

Raportista ilmenee, etteivät lapsiperheiden mielenterveyspalvelut toteudu yhdenvertaisesti.

Erikoissairaanhoitoon ohjautumisessa oli merkittäviä alueellisia eroja, ja myös lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon yksiköillä oli käytettävissään vaihtelevat taloudelliset ja henkilöstöresurssit. Samoin hoito- ja kuntoutusmenetelmät vaihtelivat eri puolilla maata.

Vaikuttaviksi tiedettyjä hoitomenetelmiä ei ole yhdenvertaisesti saatavilla lasten asuinpaikasta riippumatta.

THL:n mukaan peruspalveluissa tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet hoitaa lasten lieviä ja keskivaikeita mielenterveyshäiriöitä.

Yhtenä keinona on lisätä lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan peruskoulutukseen lasten mielenterveyshäiriöiden tunnistamiseen, tutkimiseen ja erityisesti peruspalveluihin sopivien hoitomenetelmien käyttämiseen liittyvää opetusta.