Keravan kaupungin ja Husin integraatiohankkeessa on yhdistetty mielenterveys- ja päihdepalvelut osaksi terveyskeskuksen toimintaa. Aiemmin ne ovat toimineet omina erillisinä kokonaisuuksinaan. Husin kautta Keravan terveyskeskukseen on rekrytoitu psykiatreja ja psykiatrisia sairaanhoitajia.

Keravalla toimi aiemmin erillään toimiva tiimi mielenterveys- ja päihdepotilaille. Se oli myös fyysisesti erillään muusta terveydenhuollosta.

– Uusi järjestely mahdollistaa pääsyn psykiatrisen sairaanhoitajan arvioon välittömästi. Yhteistyö Husin kanssa on välttämätöntä, jotta toimintoja voidaan kehittää yli hoitoketjun, kertoi Keravan terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen Pohjolan lääkäripäivillä perjantaina.

Paanasen mukaan terapioiden saatavuus ei vielä ole riittävällä tasolla, vaikka nettiterapioiden ja lyhytterapioiden käyttö on lisääntynyt. Digitaalisten mahdollisuuksien käyttöön oton uskotaan parantavan tilannetta.

– Kehittelemme mielenterveyspotilaita varten digitaaliseksi alustaksi uutta mobiilisovellusta.

Paanasen mielestä kroonisen kivun hoito on osittain laiminlyöty perusterveydenhuollossa.

– Moniammatillisuus ja lääkkeetön kivun hoito tulisi huomioida kipupotilaiden hoidossa. Hoitoon tulisi myös olla näyttöön perustuvia hoitomalleja.

Keravalla on ryhdytty kouluttamaan ammattilaisia kroonisen kivun hoitoon ja rakennettu kipupotilaille räätälöity hoitomalli.

Husin erikoislääkäreiden etäkonsultaatio on olennainen osa Keravan terveyskeskuksen kehittämistyötä.

– Tällä hetkellä terveyskeskuksen lääkäreillä on mahdollisuus konsultoida reaaliaikaisesti neurologian erikoislääkäriä arkisin kello 9–15. Videoyhteys toimii Terveyskylä pro:n kautta.

Päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoa datan avulla on tarkoitus kehittää myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Pohjolan lääkäripäivillä puhuneen sairaanhoitopiirin johtajan Ilkka Luoman mukaan digitaalisten palveluiden lisäämisellä voidaan vähentää päivystyksen ruuhkia Oulussa.