Business Finland on myöntänyt 660 000 euron Research-to-Business-rahoituksen Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Jyväskylän yliopiston Natural antivirals -projektille.

Projektissa kehitetään uusia luonnonyhdisteisiin pohjautuvia kosmetiikka- ja hygienia-alan tuotteita koronaviruspandemian ja tulevaisuuden epidemioiden hillitsemiseksi.

Lisäksi siinä valmistellaan tutkimuslähtöisen, viruksia estävän ja tuhoavan keksinnön kaupallistamista ja tehdään kaupallistamista tukevaa soveltavaa tutkimusta. Tavoitteena on valmistella keksintö siihen vaiheeseen, että sen siirtäminen aloittavalle tai olemassa olevalle yritykselle on mahdollista.

Luke ja Jyväskylän yliopisto ovat yhdessä löytäneet luonnonyhdisteitä, joilla on vahva viruksentorjuntakyky ihmisiä infektoivia viruksia vastaan. Yhdisteiden tehokkuus on osoitettu erittäin pysyvillä enteroviruksilla, jotka ovat yleisimpiä esiintyviä viruksia, sekä koronaviruksilla, myös pandemiaa aiheuttavalla SARS CoV-2-viruksella.

Oivallus lähteä etsimään yhdisteitä virustartuntojen estämiseen metsäluonnosta sai alkunsa kahdeksan vuotta sitten.

– Lähdimme suurella innolla ideoimaan eri tutkimusalojen välistä yhteistyötä. Nyt yhteistyö on johtanut jo keksintöön ja patenttihakemukseen, kertoo tiedotteessa projektipäällikkö, metsien terveyttä ja biodiversiteettiä tutkiva Riikka Linnakoski Lukesta.

Projektissa hyödynnetään metsänjalostusteollisuuden sivuvirtoja, ja se on osa Business Finlandin Bio and Circular Finland -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kasvattaa bio- ja kiertotalousratkaisujen vientiä sekä uusien innovaatioiden kehittämistä.