Hallitus aikoo jatkaa sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaoloa vuoden 2019 loppuun. Samalla hallitus esittää ulkoistussopimuksia ja investointeja koskevien säännösten tiukentamista.

Hallitus ilmoitti aikeesta kaksi päivää sen jälkeen, kun Meri-Lapin kuntien valtuustot hyväksyivät laajan sote-ulkoistuksen alueella. Koko Länsi-Pohjan keskussairaalaa pyörittäisi suunnitelmien mukaan tulevaisuudessa yhteisyritys, josta Mehiläinen omistaa puolet.

Esityksen mukaan maakunnalle tulisi oikeus irtisanoa tehdyt ulkoistussopimukset korvauksetta. Irtisanomisehto pitää laittaa aina, kun ulkoistus koskee yli 30 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän vastuulla olevista sote-palveluista ja kun sopimus jatkuisi vuotta 2020 pidemmälle.

Myös niin kutsuttua Paras-lakia jatketaan vuodella. Kyseinen kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki velvoittaa kuntia järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut riittävällä väestöpohjalla.

Nykyisiä yhteistoiminta-alueita ei saa purkaa. Pidennyksen perusteena on sote-uudistuksen voimaantulon siirtyminen vuoden 2020 alkuun. Paras-lain sisältöön ei esitetä muita muutoksia.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta ja reformiministerityöryhmä puolsivat lakimuutoksia kokouksissaan 14. ja 15. marraskuuta.