Meri-Lapin sote-ulkoistus eteni maanantaina, kun Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion valtuustot hyväksyivät yhteisyrityksen Mehiläisen kanssa.

Kunnat pelkäävät päivystys- ja keskittämisasetusten vievän palveluja pois alueelta ja pyrkivät järjestelyn avulla varmistamaan mahdollisimman laajat sote-palvelut alueelle vielä 15 vuodeksi. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kyseessä on Suomen suurin sote-ulkoistus.

Länsi-Pohjan kunnista Ylitornio ja Tervola eivät ole mukana yhteis­yrityksessä, mutta ostavat suunnitelman mukaan siltä erikoissairaanhoitoa. Osakaskunnissa yhteisyritys hoitaa myös perusterveydenhuollon.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei katso hyvällä sote- ja maakuntauudistuksen vastaista sooloilua. Se aikoo muun muassa pyytää asiasta selvityksen Lapin aluehallintovirastolta.

– Meidän pitää ihan lähipäivinä lähteä selvittämään, mitkä keinot meillä on katsoa asian lainmukaisuutta, ylijohtaja Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Mahdollinen tarkastelun kohde on esimerkiksi se, rikkooko Ylitornion ja Tervolan itse järjestämä perusterveydenhuolto Paras-hankkeen puitesopimusta. Asukasluvut jäävät alle vaaditun 20 000 asukkaan alarajan.

– Siellä on monia yksityiskohtia, joita valvontaviranomaisen pitää käydä läpi, Varhila sanoo.

Kuntien päätös ei hänen mukaansa vie pohjaa viime viikolla nimettyjen selvityshenkilöiden työltä.

Selvityshenkilöt, entinen opetusministeri Maija Rask (sd.) ja entinen kuntaministeri Hannes Manninen (kesk.), arvioivat Lapin sote-palvelujen järjestämistä ja erityisesti sitä, millaisia vaikutuksia mahdollisella sote-palvelujen laajamittaisella ulkoistamisella olisi maakunnan järjestämisvastuun toteutumiseen.

Raportti valmistuu vielä tänä vuonna.

Varhila muistuttaa, että kuntien päätökset eivät ole lainvoimaisia. Valitusaikaa on 30 päivää. Lisäksi varsinainen hankintapäätös on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen käsissä tänään perjantaina, minkä jälkeen on myös 30 päivän valitusaika.

– Selvityshenkilöt ehtivät selvittämään sinä aikana paljon asioita. Joka tapauksessa selvitys on pohjatyötä maakunnalle, Varhila sanoo.

Mehiläinen voitti keväällä tehdyn kilpailutuksen Meri-Lapin sote-yhteisyrityksestä. Se omistaisi yhteisyrityksestä osakassopimusluonnoksen mukaan 81 prosenttia, neljä kuntaa yhteensä 19 prosenttia.

Sopimuksen on määrä tulla voimaan jo ensi vuoden alussa. Yhtiöitettävän palvelukokonaisuuden sopimusvuosihinta on viime vuoden toiminnan perusteella laskettuna 73,9 miljoonaa euroa. Lisäksi voi tulla muun muassa vuokrakustannuksia.

Hintaa tarkistetaan vuodesta 2020 lähtien.

Irtisanomisesta seuraa jättisakko, jos se tehdään muista kuin sopimuksessa mainituista syistä. Sakko riippuu jäljellä olevasta sopimusajasta ja on aluksi yli sata miljoonaa euroa.