Lääkeyhtiö Merckin toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.10.2020 alkaen Johanna Bexar-Hannula.

Tätä ennen Bexar-Hannula toimi Merckin väliaikaisena maajohtajana helmikuusta 2020 lähtien sekä neurologian Business Unit Directorina vuodesta 2017 lähtien. Merck Oy:n aikaisempi toimitusjohtaja Miquel Fernandez Alcalde siirtyi yhtiön sisällä Espanjan maaorganisaation toimitusjohtajaksi.

Globaalissa lääketeollisuudessa kilpailu maaorganisaatioiden johtopaikoista on kova. Merckin valinta kohdistui tällä kertaa suomalaiseen naiseen, mistä Bexar-Hannula on ylpeä.

– On hienoa päästä myymään Suomea ja suomalaista lääkealan osaamista maailmalle paikallisesta kulttuuritaustasta ja näkökulmasta käsin. Kenties naisjohtajuudelle on myös tällä hetkellä kysyntää. Itseäni johtajuudessa kiehtoo bisneksen kehittämisen lisäksi kiinnostus ihmisiä kohtaan. Johtajan työ on ennen kaikkea auttaa ihmisiä kasvamaan omassa roolissaan ja saavuttamaan sen koko potentiaalin, joka kussakin yksilössä on. Tämän kehityspolun tukeminen on kiehtovaa ja usein hyvin palkitsevaa, Bexar-Hannula sanoo Merckin tiedotteessa.

Lääketieteen puolella Merck on erikoistunut syövänhoitoon. Lisäksi Merck tarjoaa hoitoja MS-tautia sairastaville ja hedelmättömyyshoitoja lapsettomille. Merckin tuotteiden avulla on syntynyt yhteensä jo noin 3,6 miljoonaa lasta maailmaan.

– Näen, että meillä Suomessa on valtavasti potentiaalia paikallisen tutkimuksen lisäämiseksi sekä uusien terveydenhuollon innovaatioiden ja alan liiketoiminnan kehittämiseksi. Meillä on täällä paljon digitaalista terveydenhuollon dataa saatavilla ja biopankkitoiminnan lainsäädäntö on edistyksellistä. Parhaimmillaan toimintaympäristöön tehdyt panostukset lisäävät eri toimijoiden kiinnostusta investoida Suomeen. Samaan aikaan myös suomalaiset potilaat saavat entistäkin parempaa hoitoa sairauksiinsa, sanoo Bexar-Hannula.

Bexar-Hannulan mukaan Suomen etu on myös se, että täällä asioita lähestytään usein käytännönläheisesti ja eri organisaatiot voivat helposti tehdä yhteistyötä ja innovoida. Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen ja myyminen maailmalle vaatii eri toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kokonaisuudessaan lääkeyritykset investoivat vuonna 2019 Suomeen 238 miljoonaa euroa, joista suurin osa kohdentui tutkimusinvestointeihin. Tulevan kahden vuoden aikana alan yritykset arvioivat investoivansa Suomeen 200 miljoonaa euroa lisää.

– Merckin juuret ulottuvat historiassa yli 350 vuoden taakse, kauemmaksi kuin yhdenkään muun lääke- ja kemian alan yrityksen koko maailmassa. Uskomme tieteen ja teknologian hyvää tekevään voimaan varmistaaksemme paremman tulevaisuuden kaikille, Bexar-Hannula kertoo.