Euroopan lääkevirasto suosittelee kaikkien suun kautta otettavien meprobamaattia sisältävien lääkkeiden myyntiluvan peruuttamista Euroopan Unionin alueella.

Viraston mukaan haittavaikutusten riski on suurempi kuin niiden hyödyt.

Haittavaikutukset kohdistuvat keskushermostoon. Jotta lääkettä määräävillä lääkäreillä on riittävästi aikaa uudelleen arvioida yksittäisten potilaiden hoito, lääkevalmistekomitea on suositellut, että lääkkeiden poisveto markkinoilta toteutetaan asteittain 15 kuukauden aikana Euroopan Komission päätöksestä.

Suomessa on myynnissä kaksi valmistetta, jotka sisältävät meprobamaattia. Ne ovat migreenilääke Anervan ja suonenvetokohtauksen ennaltaehkäisyyn tarkoitettu Crampiton. Molemmat ovat yhdistelmävalmisteita eli niissä on muitakin vaikuttavia aineita.

Lääkäreiden tulisi lopettaa meprobamaattia sisältävien lääkkeiden määrääminen ja harkita muita hoitovaihtoehtoja kansallisia hoitosuosituksia noudattaen. Potilaiden, jotka tällä hetkellä käyttävät kyseisiä lääkkeitä, tulisi keskustella hoidostaan seuraavalla sovitulla vastaanottoajalla hoitavan lääkärinsä kanssa. Meprobamaattia sisältävien lääkkeiden käyttöä ei saa lopettaa äkillisesti, koska siitä saattaa seurata haitallisia vierotusoireita.

Tahattoman yliannostuksen vaara

Euroopan lääkevirasto aloitti meprobamaattia sisältävien lääkkeiden arvioinnin niiden käyttöön liittyneiden vakavien haittavaikutusten vuoksi.

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea havaitsi vakavien haittavaikutusten riskin lisääntyneen erityisesti tahattomaan yliannostukseen liittyvän vaaran vuoksi. Hoidossa käytettävien meprobamaatin annosten ja potilaalle haitallisten annosten välinen ero on pieni.

Lisäksi komitea havaitsi, että jotkut potilaat voivat tulla riippuvaisiksi meprobamaatista. Tämä voi johtaa vakaviin haittavaikutuksiin, jos potilaat lopettavat lääkityksen äkillisesti pitkän käytön jälkeen.

Meprobamaatin myyntiluvan peruuttaminen on Euroopan lääkeviraston suositus. Lopullisen päätöksen tekee Euroopan komissio.