Jos Husin suunnitelmat toteutuvat, kohoaa Meilahden sairaala-alueelle Helsinkiin jo viiden vuoden kuluessa uusi silmäsairaala.

Husin hallitus on päättänyt laatia hankesuunnitelman uudesta silmäsairaalasta. Helsingin kaupungille esitetään tonttivarausta sairaalaa varten.

Silmäsairaalan rakentaminen aiotaan toteuttaa strategisesti tärkeänä ja kiireellisenä hankkeena. Silmätaudit erikoisalana kasvaa voimakkaasti, sillä väestön ikääntyessä myös monet ikääntymiseen liittyvät silmäsairauden lisääntyvät. Näköä uhkaavien sairauksien hoitomahdollisuudet ovat parantuneet ja sitä myöten hoidon kysyntäkin kasvanut.

Hyksin silmätautien toimintaa on viimeisten vuosien aikana vaikeuttanut sisäilmaongelmat niin Silmä-korvasairaalassa kuin Lauttasaaren yksikössä. Uudet ja kehittyvää toimintaa vastaavat tilat ovat siksi välttämättömät saada.

Hus selvitti erilaisia ratkaisuvaihtoja ja on kallistumassa kokonaan uuden silmäsairaalan rakentamisen kannalle. Sairaala ollaan sijoittamassa Paciuksenkadun ja Zaidankadun väliin jäävälle tontille. Käyttöönotto tapahtuisi nopeimmillaan vuonna 2022.

Hankkeen alustava kustannusarvio on 115 miljoonaa euroa rakennuksen osalta ja 18 miljoonaa euroa laite- ja muiden varusteiden osalta. Hanketta valmistellaan ulkopuolisen rahoituksen projektina, jonka vuoksi se ei sisälly Husin investointiohjelmaan.