Meilahden sairaala-alueen sähkönjakelussa havaittiin häiriö maanantaiaamuna 13.12. kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus).

Myöhemmin maanantaina Hus tiedotti sähköhäiriön olevan ohi ja korjattu.

Häiriö koski Husin mukaan suppeampaa aluetta kuin aluksi arveltiin.

”Potilashoidon kriittiset toiminnat olivat koko ajan normaalin sähkönjakelun piirissä”, Hus tiedottaa.

Häiriö ei koskenut sairaaloiden kriittisen toiminnan kannalta tärkeitä laitteita, koska ne eivät kuulu keskitettyyn järjestelmään. Sähkönjakelun häiriö aiheutti kuitenkin toimintaongelmia muun muassa välinehuollossa, Hus Apteekissa sekä useiden sairaaloiden kuvantamislaitteissa.

Taustalla yhteisvaikutus

Häiriö syntyi yllättäen Meilahden sairaala-alueella suoritettavien sähkötöiden aikana kello 09.03. Sähkönjakelu saatiin palautettua kaikkialle kello 10.42.

Jakeluhäiriö syntyi keskitetyn varavoimajärjestelmän huoltotyön ja sen yhteydessä tapahtuneen ennalta arvaamattoman teknisen häiriön yhteisvaikutuksesta.

Juttua päivitetty kello 12.55 häiriöstä saaduilla uusilla tiedoilla.